• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Wzrost zapotrzebowania na specjalistów bhp

26.10.2020

bhp-specjalista

Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że 2020 rok odmienił rynek pracy. Wśród najbardziej poszukiwanych ekspertów wymienia się tak jak do pory osoby z branży IT, ale również specjalistów do spraw e-commerce oraz specjalistów ds. bhp. Z czego wynika wzrost liczby ofert pracy dla pracowników z branży bhp? Jakich specjalistów poszukują pracodawcy?

Zmiana nawyków społeczeństwa

Zagrożenie wirusem, lockdown, zachęcanie do pozostania w domu - to wszystko sprawiło, że część konsumentów zaczęło robić zakupy wyłącznie online. Ze zmian społecznych wynika zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin IT oraz e-commerce. Jeśli chodzi o sferę zawodową - kultura pracy także uległa zmianie. Spora część firm przeniosła się na tak zwaną pracę zdalną, a przedsiębiorstwa, które nie miały takiej możliwości (na przykład te z branży produkcyjnej) - zaczęły bardziej zwracać uwagę na bhp. Świadomość pracowników rośnie, chcą oni bowiem poprawiać warunki swojej pracy. Osoby, które od kilku miesięcy pracują z domu, zaczęły odczuwać skutki braku zachowania ergonomii pracy. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. bhp wynika więc ze zmian na rynku pracy, które przyniósł 2020 rok. 

Zapotrzebowanie na pracowników interdyscyplinarnych

Obecnie na rynku pracy poszukuje się ekspertów z bardzo wąskich zagadnień, ale również pracowników, którzy potrafią łączyć wiedzę z kilku dziedzin. W treści ofert pracy dla specjalistów ds. bhp można znaleźć wymagania związane z doświadczeniem w bhp, ale również znajomość przepisów ochrony środowiska. Niezmiennie od lat pracodawcy poszukują pracowników, którzy poza branżowym wykształceniem, posługują się komunikatywnie co najmniej jednym językiem obcym. 

Specjaliści ds. bhp - gdzie zdobywają uprawnienia?

Aby móc pracować w branży bhp na stanowisku inspektora ds. bhp lub wyższym, należy mieć kierunkowe wykształcenie. Zdobywa się je w odpowiedniej szkole średniej - na kierunku technik bhp lub na studiach podyplomowych. Wraz ze wzrostem doświadczenia, pracowników służby bhp możemy podzielić na:

  • inspektorów,
  • starszych inspektorów,
  • specjalistów
  • starszych specjalistów,
  • głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ważne, tytuł technika uprawnia do zdobycia co najwyżej tytułu starszego inspektora. Jeśli chodzi o specjalistów ds. bhp - mają oni wykształcenie wyższe kierunkowe.

Bhp - czy warto kształcić się w tym kierunku?

Obecnie specjaliści ds. bhp są poszukiwani na rynku pracy. Nawet, jeśli za kilka miesięcy liczba ogłoszeń zmaleje, a zapotrzebowanie na pracowników z tej branży się zmieni, zgodnie z polskim prawem pracodawcy mają obowiązek szkolić swoich pracowników w zakresie bhp. Mają również obowiązek zapoznać ich z oceną ryzyka zawodowego, a także z instrukcjami bhp. Co więcej, pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 100 osób, muszą utworzyć u siebie komórkę - służbę bhp i zatrudnić w niej wykwalifikowaną osobę. Bhp-owcy nie powinni więc obawiać się o pracę.

Firmy współpracujące