• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy - kto powinien je odbyć?

05.03.2015

Pierwsza pomoc

Troska o bezpieczeństwo podległego personelu pracowniczego leży w gestii każdego pracodawcy. Obowiązujące przepisy Prawa regulują obowiązek przeprowadzenia szkoleń nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również z zasad udzielania pierwszej pomocy. Jaki jest obowiązkowy zakres szkolenia z pierwszej pomocy i kto powinien je odbyć? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki. Wyszczególnia to § 44 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym jest mowa o konieczności zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy i wszelkich środków niezbędnych do jej udzielania. Wynika z tego, że w każdej firmie przynajmniej jedna osoba powinna być przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczki, przy czym warto zaznaczyć, że jeżeli praca w zakładzie odbywa się w systemie zmianowym, przeszkolonych osób powinno być więcej (przynajmniej jedna na zmianę).

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY?

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej powinny być zawarte następujące zagadnienia: ogólne zasady postępowania, zasady reanimacji, pomoc w przypadku krwotoku, pomoc w urazach. Część praktyczna obejmuje naukę wyżej wymienionych zagadnień. Warto zaznaczyć, że program szkolenia powinien być rozszerzony i dostosowany do specyfiki pracy panującej w danym zakładzie.

Wybierając firmę, która poprowadzi szkolenie, polecamy zwrócić uwagę na kompleksowość świadczonych usług. Niektóre firmy, jak BHP-Center, posiadają w swojej ofercie wszelkie niezbędne szkolenia pracownicze, także szkoelnia ATEX.

Firmy współpracujące

X