• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie BHP w czasie pandemii

10.03.2022

szkolenia w obszarze bhp a pandemia

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Do jego obowiązków należy między innymi pilnowanie kalendarza szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa swoich pracowników. Co uległo zmianie w kwestii przeprowadzenia szkoleń BHP w czasie pandemii COVID-19?

Szkolenia bhp a ustawa

Należy powołać się na Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie wstępne BHP może być więc przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Do takich form zaliczamy e-learning, przykład to szkolenie wstępne BHP online dla kadry robotniczej.

Jeśli chodzi o szkolenia okresowe bhp, również powołując się na wyżej wymienioną ustawę, kwestia wygląda następująco: w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii, termin ten wydłuża się. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, szkolenie trzeba będzie nadrobić w ciągu 60 dni.

Czy pracodawca może zlecić przeprowadzenie szkoleń okresowych tak jak przed pandemią?

Jak najbardziej, z zachowaniem reżimu sanitarnego (konieczność zastosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji i dystansu między pracownikami). Stanowisko głównego inspektora pracy nie wyklucza możliwości przeprowadzania szkoleń w dotychczasowej formie. Pamiętajmy, że większość stanowisk pracy (poza osobami na stanowiskach robotniczych) może takie szkolenie wykonać w formie zdalnej - samokształcenia, e-learningu, wideokonferencji. Wykonanie szkoleń jest więc korzystne dla pracodawcy - okres ważności szkolenia okresowego zostaje zachowany i w razie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie potrzeby uzupełniania szkoleń w krótkim terminie.

Kwestia kontrolnych badań lekarskich

Jeśli chodzi o badania profilaktyczne u lekarza medycyny pracy, w czasie pandemii nie trzeba powtarzać badań okresowych. Na ich uzupełnienie pracodawcy będą mieli 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Badania wstępne i kontrolne należy wykonywać nadal, ale jeśli lekarz medycyny pracy nie będzie dostępny, orzeczenie może wydać inny lekarz. Więcej o badaniach lekarskich przeczytasz w artykule "wstępne oraz okresowe badania lekarskie - czemu są takie ważne"?

Podsumowując, przeszkolenie pracownika z zakresu BHP przed rozpoczęciem pracy jest obowiązkowe. Szkolenia wstępne BHP należy więc przeprowadzać nadal, bez zmian, natomiast w czasie pandemii można wybrać inną, zdalną formę kształcenia.

Źródła:

https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/szkolenia-z-dziedziny-bhp/121487,szkolenia-w-dziedzinie-bhp.html

https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/-badania-lekarske/121483,badania-profilaktyczne-pracownikow.html

Firmy współpracujące

X