• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe – czym się różnią?

26.04.2016

Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe. Niby oczywiste, ale często się zdarza, że oba pojęcia są mylone. Często otrzymujemy zapytania, czy oba są obowiązkowe, czym się od siebie różnią i kiedy trzeba je przeprowadzać. Czy mają Państwo podobne wątpliwości? W takim razie zapraszamy do artykułu.

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenie BHP wstępne to kurs, który każdy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. Szkolenie BHP powinno składać się z instruktażu środowiskowego i ogólnego. Kursy BHP nie powinny trwać krócej niż 90 minut. Nie ma możliwości zwolnienia pracownika czy pracodawcy z tego obowiązku.

Szkolenia BHP okresowe

Kursy BHP okresowe są przeprowadzane już w trakcie zatrudnienia. Ich celem jest usystematyzowanie już zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz aktualizacja jej o nowe przepisy. W porównaniu do szkolenia BHP wstępnego, z okresowego można się zwolnić. Nie muszą go odbywać osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu w ww. szkolenia u poprzedniego pracodawcy lub odbyły w okresie 6 lub 12 miesięcy szkolenie na podobnym stanowisku. Kursy BHP okresowe mogą być przeprowadzone w różny sposób – w formie kursu, seminarium  lub samokształcenia kierowanego.

Firmy współpracujące

X