• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenia BHP dla każdego

20.11.2014

Obowiązkiem wszystkich pracodawców jest przeszkolenie swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed podjęciem pracy, nowo przyjęty pracownik obowiązkowo przejść musi kurs wstępny, natomiast, w zależności od grupy zawodowej, od roku do 6 lat później odbyć szkolenie okresowe. Szkolenia co roku przechodzić powinni między innymi pracownicy budowlani, których praca stanowi zagrożenie dla zdrowia i ma wysoki współczynnik wypadkowości. Najrzadziej, czyli co 6 lat, szkolenia przechodzą pracownicy administracyjni.
Dużym ułatwieniem i oszczędnością są szkolenia BHP przez Internet.
Forma ta dostępna jest jedynie dla szkoleń okresowych, które na celu mają usystematyzowanie oraz uaktualnienie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego.
Szkolenia internetowe nie są dostępne jedynie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którzy kursy przechodzić muszą w tradycyjny sposób.

Za pomocą Internetu dostępne są również szkolenia Pierwsza Pomoc. Kurs uczy oceniania stanu poszkodowanego, postępowania w wypadku omdlenia, zawału serca czy ataku padaczkowego, zapoznaje z metodą resuscytacji a także przedstawia aspekty prawne pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP oraz Pierwsza Pomoc są obowiązkowe, ale nie jest to jedyny powód dla którego warto je przechodzić. Szkolenia te mogą uratować życie i zdrowie, ponieważ wyczulają na niebezpieczne sytuacje i oswajają z sytuacją, w której potrzebna może być wiedza o udzielaniu pomocy.

Firmy współpracujące

X