• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Stanowisko PIP

25.03.2020

szkolenia bhp online

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 16 marca 2020 w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP - najważniejsze informacje

 

Z uwagi na ogłoszenie w Polsce stanu epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w poniedziałek 16 marca 2020 roku Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek, przedstawił swoje stanowisko dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń BHP. 

Powołał się w nim na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020r., poz. 433 ze zm.), a także

pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS,

dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

Jakie są najważniejsze zalecenia, z którymi powinien się zapoznać każdy pracodawca?

 

Badania lekarskie - wstępne i okresowe

Obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich został zawieszony na czas epidemii. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z konieczności wystawienia pracownikom skierowań na badania. Podwładny powinien udać się do lekarza medycyny pracy niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Jeśli chodzi o wstępne badania profilaktyczne - nie zniesiono obowiązku wykonania ich przed przystąpieniem do pracy.

 

Obowiązek szkoleń BHP bez zmian!

Na ten moment ustawodawca nie uchylił obowiązku szkolenia pracowników w zakresie BHP. Oznacza to, że zgodnie z przepisami wszyscy nowi pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne, a pracujący dłużej – powtarzać szkolenia okresowe, jeśli utraciły już ważność.

Państwowy Inspektor Pracy w tym nadzwyczajnym czasie zezwolił na wykonywanie szkoleń zdalnie.

Do tej pory szkolenia okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, kierowniczych oraz “innych” mogły odbywać się w formie samokształcenia kierowanego, natomiast szkolenia wstępne BHP oraz okresowe dla stanowisk robotniczych - wyłącznie metodą instruktażu. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ograniczenia te zostały zniesione. Na ten moment wszystkie szkolenia BHP mogą odbywać się on-line. 

 

Jak ma to wyglądać w praktyce?

Państwowy Inspektor Pracy w swoim stanowisku z dnia 16 marca 2020 dopuszcza:

 

  • “możliwość przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line)”
  • “możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line).”

 

Oznacza to, że pracownicy mogą odbyć szkolenie wstępne oraz okresowe BHP wykonując kurs na platformie e-learningowej lub łącząc się ze szkoleniowcem przez komunikator internetowy, na przykład Skype.

 

Dostosowaliśmy nasze narzędzia do wytycznych Państwowego Inspektora Pracy

Jako firma świadcząca usługi BHP rozszerzyliśmy ofertę szkoleń na naszej platformie e-learningowej (https://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-online/) o szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych. Przeprowadzamy również instruktaże ogólne w formie Skype, działamy także na kilkunastu innych komunikatorach, na przykład BlueJeans, Team Meeting, Hangouts. Nasi szkoleniowcy mogą dostosować się do wymagań technicznych Klienta.

Szkolenia na platformie e-learningowej oraz przez komunikatory prowadzimy w języku polskim i angielskim.

 

Podsumowując, choć mamy w Polsce stan epidemiologiczny, Państwowy Inspektor Pracy apelował, że nie zwalnia to pracodawcy z dbania o BHP w firmie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem wielu pracowników przebywa na tzw. home office. Warto poświęcić ten czas na wykonanie obowiązkowych szkoleń BHP w formie on-line, szczególnie przez osoby, którym ważność szkoleń upływa w tym roku. Dzięki temu pracownicy po powrocie do zakładu pracy będą mogli bez przeszkód wykonywać swoje wcześniejsze obowiązki. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń on-line:

 

https://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-online/

 

Firmy współpracujące

X