• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Środki do dezynfekcji w firmie obowiązkiem pracodawcy?

05.05.2020

środki sanitarne

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek udostępnić każdemu pracownikowi odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz zapewnić środki higieny osobistej. Obecnie, z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czy powołując się na to rozporządzenie, pracodawca musi zapewnić środki do dezynfekcji? 

Jeśli dany zakład pracy nie może pozwolić sobie na pracę zdalną, pracodawca ma obowiązek zapewnić środki higieny w postaci mydła, środków do dezynfekcji – w szczególności te przeznaczone do rąk lub rękawiczki jednorazowe. Zasada ta obowiązuje do odwołania. 

Co ważne, pracodawca powinien je zapewnić pracownikom niezależnie do tego, na jakiej podstawie wykonują dla niego pracę. Dotyczy to więc osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, a także na zasadach B2B.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo sprawdzić, czy powyższe obostrzenia są w danej firmie przestrzegane.

Jednocześnie przypominamy, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym 
z Art. 207. Kodeksu Pracy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Każde podjęte działanie w celu minimalizowania ryzyka zakażenia, nawet jeśli nie jest wymagane obecnie obowiązującymi przepisami, podnosi poziom bezpieczeństwa pracowników.

Firmy współpracujące

X