• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

RAPORT BEZPIECZNI W PRACY 2019 – POLACY CORAZ BARDZIEJ ZESTRESOWANI

22.11.2019

Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport zatytułowany ,,Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019”. Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników fizyczno-umysłowych oraz biurowych – wynika z niego, że aż 14 proc. osób odczuwa permanentny stres, 42 proc. stresuje się często, a 29 proc. od czasu do czasu. Statystyki są alarmujące – stres nie tylko zmniejsza komfort pracy, ale także jest przyczyną wielu chorób zawodowych oraz powodem częstszego występowania wypadków. 

Dla polskiego pracownika wynagrodzenie nie jest najważniejsze 

Aż 87 proc. osób, które brały udział w badaniu stwierdziło, że zmieniłoby swoją pracę, gdyby przyszły pracodawca zapewnił im lepsze warunki psychospołeczne (atmosfera w miejscu pracy). Natomiast 53 proc. ankietowanych potwierdziło, bezpośredni i najważniejszy wpływ na ich wydajność ma pozytywna atmosfera w pracy. Taka sama liczba respondentów stwierdziła, że są zatrudnieni w organizacjach, gdzie bardzo często dochodzi do zwolnień z powodu nieodpowiednich warunków pracy – nadmiernego stresu, codziennej presji oraz nieodpowiednich godzin pracy. 

Dlaczego ciągle stresujemy się w pracy?

Stres w pracy ma wiele czynników, na co wskazuje raport ,,Bezpieczni w pracy 2019”. Jak odpowiadali badani?

  • Niepewność zatrudnienia, lęk przed utratą pracy (21 proc. respondentów).
  • Negatywne relacje z współpracownikami oraz przełożonym (18 proc. badanych).
  • Odpowiedzialność zawodowa – strach przed wyrządzeniem krzywdy, straty, szkody (30 proc.).
  • Niewystarczające wynagrodzenie (31 proc. badanych).
  • Nadmiar obowiązków (37 proc.).
  • Zbyt mało czasu na wykonanie wszystkich zadań, nadmierna presja (39 proc.).

Na powyższe czynniki zwrócił uwagę każdy badany, niezależnie od tego, w jakiej branży pracuje. 

Stres bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy 

W badaniu zleconym przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, respondenci odpowiadali na pytania związane z wpływem stresu na bezpieczeństwo w pracy. Badani przyznali, że są zatrudnieni w przedsiębiorstwach, w których bardzo często zdarzają się wypadki spowodowane stresem bądź nadmiarem obowiązków (9 proc. ankietowych) oraz kilka razy (33 proc. badanych). 

Podsumowanie. Co należy zrobić, aby poprawić sytuację polskich pracowników?

Warto przede wszystkim włączyć tematykę zagrożeń psychospołecznych do harmonogramu szkoleń BHP dla pracowników – ale nie jest to uniwersalne rozwiązanie problemów ze stresem w pracy. Eksperci tworzący raport mówią także o zapewnieniu odpowiednich narzędzi do pracy. Warto zwrócić również uwagę na komunikację oraz stawiać sobie realne do osiągnięcia cele.

Firmy współpracujące

X