• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Przedsiębiorstwo i pierwsza przedmedyczna pomoc

12.05.2015

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy to element szkolenia BHP i jednocześnie wymóg Kodeksu Pracy na pracodawcy, by w zależności od rodzaju zagrożeń w przedsiębiorstwie wyznaczył osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy przedmedycznej w razie zaistniałych okoliczności. Zaniechania w tej kwestii, lub świadome nieudzielenie pomocy poszkodowanemu grozi bowiem odpowiedzialnością karną i pozbawieniem wolności do lat 3.
Kto może zostać wyznaczony do pierwszej pomocy?
Pracodawca zatrudniający każdą nową osobę w firmie ma obowiązek zapewnić jej szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników, jednak wiedza ta zdobyta wraz z kursem BHP z reguły jest bardzo ogólna i raczej nie przydaje się w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Szczegółowe informacje o udzielaniu pomocy przedmedycznej uzyskać można jedynie na specjalnych kursach w firmach do tego przeznaczonych np. w BHP Center i taki kurs powinna przejść osoba, bądź osoby wyznaczone przez pracodawcę do pełnienia funkcji pierwszej pomocy.

W kwestii konieczności powtarzania tego typu szkoleń nie ma żadnych wyraźnych wytycznych, jednak dobrze jest odnawiać je co 2-3 lata. Ponadto należy pamiętać, by pracodawca poinformował pozostałych pracowników o osobie wyznaczonej i przeszkolonej, przekazał dane kontaktowe, oraz wyposażył miejsce pracy w apteczki, które pozwolą osobie odpowiedzialnej za pierwszą pomoc należycie wykonywać swoje zadania.

Firmy współpracujące

X