• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Postaw na bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy!

22.08.2014

bhp-w-pracy

Przepisy polskiego prawa pracy między innymi w artykule 237(3) Kodeksu Pracy stanowią, że niemożliwe jest dopuszczenie pracownika do pracy bez jego dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek nie tylko pierwszego przeszkolenia pracowników pod względem BHP, ale również jak stanowią przepisy - ich okresowego powtarzania dla wszystkich pracowników.

Pracodawcy bardzo często zapominają o okresowych szkoleniach i tym samym narażają się na dotkliwą odpowiedzialność cywilną w przypadku jakiegokolwiek wypadku w zakładzie pracy, jak również odpowiedzialność karną za niedopełnienie swoich obowiązków. Szkolenia jeszcze kilka lat temu jedyną możliwością przeprowadzania tego typu szkoleń był nudny wykład, na którym musieli zebrać się w jednym czasie wszyscy pracownicy. Wiązało się to nie tylko z brakiem ich uwagi i skupienia na treści wykładu, ale również z koniecznością przestoju zakładu - w końcu pracownicy musieli znaleźć się w jednym miejscu o jednym czasie.

Dzisiaj może to jednak wyglądać zupełnie inaczej - szkolenia BHP przez Internet są nie tylko znacznie atrakcyjniejsze dla pracowników, ale również tańsze dla pracodawcy pod względem ich przeprowadzania. Każdy pracownik może bowiem odbyć je w dogodnym dla siebie czasie! Szkolenia BHP dla pracownika powinny uczyć nie tylko jak postępować w krytycznych sytuacjach związanych z urazami w pracy, ale przede wszystkim nauczyć pracowników, jak im zapobiegać!

Firmy współpracujące

X