• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Płaca minimalna 2020

10.03.2020

wysokość płacy minimalnej w polsce w 2020 roku

Już kolejny rok z rzędu podniesiona została płaca minimalna. W roku 2020 wynosi ona 2600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 350 zł. Według nowej stawki każdy zatrudniony pracownik musi na rękę otrzymać co najmniej 1 878 zł netto. Zmieniła się również stawka godzinowa - brutto wyniesie ona 17 zł, a netto - 11 zł.

 

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku w obowiązującym wymiarze czasu. W Polsce wynagrodzenie minimalne zostało zagwarantowane w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustalane jest corocznie. W roku 2018 kwota ta wynosiła 2100 zł brutto, natomiast płaca minimalna w 2019 roku została podwyższona o 150 zł do sumy 2250 zł brutto.

 

Płaca minimalna 2020 - ile wynosi?

 

Od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie wynosi 2600 zł. To oznacza wzrost płacy o 350 zł w stosunku do roku poprzedniego, wtedy pensja była ustalona na 2250 zł brutto.

 

Wzrostowi uległa również stawka godzinowa dla osób zatrudnionych jako zleceniobiorcy - w tym roku wyniesie ona 17 zł. W stosunku do zeszłorocznej stawki, określonej na poziomie 14,70 zł, oznacza to podwyżkę o 2,3 zł.

 

Płaca minimalna 2020 określona na kwotę 2600 zł brutto daje pracownikowi z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową netto, czyli na rękę, kwotę 1920,62 zł. Natomiast osobom zatrudnionym z podstawowymi kosztami przychodu, ale bez ulgi podatkowej -  sumę 1876,62 zł.

 

Korzyści dla pracownika a wzrost płacy minimalnej

 

Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego do 2600 brutto zwiększy również inne obowiązkowe świadczenia i należności, których podstawą jest płaca minimalna, jej część lub wielokrotność. Kwota minimalnego dochodu funkcjonuje również jako graniczna, np. w przypadku dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, a w przepisach ubezpieczeniowych jest uwzględniana jako podstawa wymiaru składek na ZUS.

 

W 2020 roku płaca minimalna będzie stanowić 49,7% zapowiedzianego na br. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej . Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętny dochód będzie wynosił 5 227 zł i będzie o 6% wyższy w stosunku do przeciętnej pensji z roku 2019.

 

Wzrost płacy minimalnej daje dużo korzyści, zwłaszcza pracownikom najmniej zarabiającym, ponieważ poprawia się ich komfort życia, a do tego w perspektywie czasowej będą oni mogli liczyć na wyższe emerytury. Niestety, wzrost wynagrodzenie ma też negatywne strony. Ponieważ pracodawcy muszą więcej płacić pracownikom, są zmuszeni podnieść fundusz płac i zaczynają szukać oszczędności. To może źle wpływać na rozwój przedsiębiorstw.

 

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszła również ustawa, która zakłada, że dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Zmiana ta ma przyczynić się do podwyższenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników sektora publicznego legitymujących się dłuższym stażem pracy i ma przyczynić się do zwiększenia stabilizacji w sektorze publicznym.

Firmy współpracujące

X