• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ochrona przeciwpożarowa: ewakuacja z budynku

04.10.2023

BHP CENTER OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W dzisiejszym artykule omówimy kluczowe aspekty ochrony przeciwpożarowej, skupiając się na niezwykle istotnym zagadnieniu — ewakuacji z budynku w przypadku pożaru. Bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców budynków jest priorytetem, dlatego warto zrozumieć procedury i zasady związane z ewakuacją, aby skutecznie zarządzać sytuacjami awaryjnymi.

Planowanie ewakuacji — pierwszy krok do bezpieczeństwa

Czym jest ewakuacja? To zorganizowane przemieszczenie ludzi, które następuje w przypadku zagrożenia np. pożarowego. Planowanie ewakuacji to niezbędny element każdego systemu ochrony przeciwpożarowej. Każdy budynek, zarówno mieszkalny, jak i komercyjny, powinien mieć dokładnie opracowany plan ewakuacji. To pierwszy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarowego. Konieczne jest też wytyczenie w budynku bezpiecznych dróg ewakuacji.

Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy

Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy takie jak gaśnice, hydranty, a także systemy alarmowe. Dzięki temu można zareagować szybko i skutecznie w razie pożaru, co może znacząco ułatwić ewakuację.

Kształtowanie świadomości przeciwpożarowej

Edukacja i szkolenie pracowników oraz mieszkańców budynku są kluczowe dla skutecznej ewakuacji. Każdy powinien znać zasady ewakuacji, lokalizację gaśnic i dróg ewakuacyjnych oraz zasady postępowania w razie pożaru. Szkolenia ppoż mają też na celu zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Szczególnie ważne jest Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Drzwi i korytarze jako drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne, czyli korytarze i drzwi, powinny być zawsze dostępne i wolne od przeszkód. To kluczowy element zapewnienia szybkiego opuszczenia budynku w razie potrzeby.

Sygnalizacja przeciwpożarowa

Systemy alarmowe i sygnalizacja przeciwpożarowa są nieodłączną częścią bezpieczeństwa. Dźwiękowe i wizualne sygnały powinny być łatwo rozpoznawalne, aby wszyscy w budynku natychmiast zareagowali na zagrożenie.

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami wymaga szczególnej uwagi. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb tych osób, a plany ewakuacji powinny uwzględniać specjalne procedury i pomoc, jeśli zajdzie taka konieczność.

Miejsce zbiórki — miejsce spotkania po ewakuacji

W planach ewakuacji należy uwzględnić miejsce, gdzie wszyscy ewakuowani się zbiorą. To umożliwi szybkie sprawdzenie, czy wszyscy opuścili budynek i czy nie ma osób zaginionych. Jeśli budynek ma instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, to właśnie w tym dokumencie znajduje się informacja na temat miejsca zbiórki do ewakuacji.

Ćwiczenia ewakuacyjne

Regularne ćwiczenia ewakuacyjne są niezwykle ważne. Pozwalają one pracownikom i mieszkańcom na zapoznanie się z procedurami w praktyce, co może znacząco przyspieszyć ewakuację w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Ważne jest, żeby taki ćwiczenia odbywały się regularnie.

Jakie są zasady ewakuacji z budynku?

Ewakuacja z budynku to proces, który ma na celu szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu w przypadku zagrożenia, takiego jak pożar, trzęsienie ziemi, czy inne sytuacje awaryjne. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady ewakuacji z budynku.

Zachowaj spokój

Pierwszą zasadą ewakuacji jest zachowanie spokoju. Pamiętaj, że w czasie ewakuacji panika może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i utrudnić sprawne wychodzenie z budynku. Ważne jest także to, że obowiązkiem pracownika jest to, by wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia oraz materiały, które mogą stanowić zagrożenie.

Skorzystaj z dróg ewakuacyjnych

Ścieżki ewakuacyjne, takie jak korytarze, schody ewakuacyjne i wyjścia, są zaprojektowane w celu skutecznej ewakuacji. Użyj ich, zamiast próbować otwierać nowe trasy.

Nie korzystaj z windy

W przypadku zagrożenia pożarowego lub awarii prądu unikaj korzystania z windy, ponieważ może ona utknąć, co prowadzi do opóźnień lub utraty możliwości ewakuacji.

Ostrzeż innych

Jeśli widzisz zagrożenie lub pożar, natychmiast ostrzeż innych osób w budynku, szczególnie tych, którzy mogą nie być świadomi sytuacji. Jesteś osobą kierującą akcją? W takim razie jesteś odpowiedzialny za pomoc innym osobom, które znajdują się w pobliżu. Ważne jest jednak to, żeby zachować rozsądek i racjonalnie ocenić sytuację, w jakiej się znajdujesz.

Użyj alternatywnych dróg ewakuacyjnych, jeśli to konieczne

Najlepiej, jeśli udasz się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. W sytuacji, gdy to nie jest możliwe, to staraj się znaleźć alternatywną trasę ewakuacyjną.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z drzwiami

W miarę możliwości utrzymuj kontakt wzrokowy z drzwiami wyjściowymi lub głównym wyjściem, abyś mógł wiedzieć, gdzie się znajdują, nawet w warunkach o ograniczonej widoczności. Szczególnie jest to ważne w pomieszczeniach silnie zadymionych. Wówczas najlepiej, jeśli będziesz poruszać się wzdłuż ścian – z głową jak najbliżej podłogi.

Nie wracaj do budynku

Po ewakuacji nie próbuj wracać do budynku, chyba że masz pewność, że jest to bezpieczne i zgodne z zaleceniami służb odpowiedzialnych za ewakuację. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby współpracować z osobami, które kierują ewakuacją budynku – nawet jeszcze przed przybyciem Państwowej Straży Pożarnej.

Pomagaj innym, jeśli to możliwe

Jeśli jesteś w stanie i masz okazję, pomóż innym osobom w trakcie ewakuacji, zwłaszcza jeśli są niepełnosprawne lub potrzebują wsparcia. Jeśli dopiero czekać na możliwość ewakuacji, to pamiętaj o tym, żeby nie otwierać okien oraz drzwi, ochronić siebie i innych mokrym kocem lub płaszczem, a także ochronić drogi oddechowe. Zabezpieczyć je możesz chusteczką bądź zmoczonym materiałem.

Zasady ewakuacji z budynku mogą się nieco różnić w zależności od miejsca i rodzaju zagrożenia. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z lokalnymi przepisami i planami ewakuacyjnymi oraz regularnie uczestniczyć w ćwiczeniach ewakuacyjnych, aby być przygotowanym na wszelkie sytuacje awaryjne.

Skorzystaj ze Szkolenia online z ochrony przeciwpożarowej.

Firmy współpracujące

X