• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ochrona oczu przed komputerem w miejscu pracy

23.03.2020

Miliony osób pracujących zawodowo przed komputerem spędzają wiele godzin wpatrzone w ekrany monitorów. To wpływa negatywnie na ich oczy, które często pieką, swędzą, a nawet bolą. W dłuższej perspektywie powoduje to także pogorszenie wzroku, dlatego tak ważnym elementem ergonomii pracy, jest troska o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy i ochronę oczu.

 

Komputer emituje stosunkowo dużo ciepła, co nie tylko zwiększa temperaturę powietrza, ale jednocześnie zmniejsza jego wilgotność. Każdy, kto pracuje wiele godzin przed ekranem komputera w pomieszczeniu z klimatyzacją, po jakimś czasie zaczyna cierpieć na tzw. zespół suchego oka. Dolegliwość ta objawia się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem oraz bólem oka.

 

Innym zagrożeniem dla oczu jest emitowane przez komputer pole elektrostatyczne. Twarz, podobnie jak ekran, przyciąga naładowane cząsteczki kurzu, pyłki roślinne, bakterie, cząsteczki substancji chemicznych itp. Może to powodować alergiczne podrażnienia, a nawet zapalenie oczu, które objawia się obrzękiem spojówek i powiek oraz zbieraniem się wydzieliny. 

 

Oświetlenie stanowiska pracy – co warto wiedzieć?

Nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy może prowadzić do zmęczenia lub uszkodzenia narządu wzroku, a w konsekwencji - do spadku wydajności pracy. Czynnik ten jest niezmiernie ważny w kontekście zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. Dodatkowo pracodawca został zobligowany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego, które spełnia Polskie Normy.

 

Jak chronić oczy w miejscu pracy?

Planując stanowisko pracy, ważne jest, aby właściwie ustawić monitor. Nie powinien on stać ani przodem, ani tyłem do okna. Jeśli ustawimy go przodem, będzie kontrastował ze światłem dziennym, co sprawi, że wzrok będzie się szybciej męczył. Natomiast ustawienie monitora tyłem do okna spowoduje, że światło będzie odbijało się od ekranu, co niekorzystnie wpłynie na wydajność pracy.

 

Osoby pracujące przy komputerze powinny wyrobić w sobie nawyk robienia krótkich przerw. W tej sprawie okuliści zgadzają się z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP, które mówią o tym, że na każdą godzinę pracy przy komputerze powinno przypadać przynajmniej 5 minut przerwy. W czasie tej przerwy należy oderwać wzrok od monitora i przez chwilę patrzeć w dal, aby rozruszać mięśnie. 

 

Każda osoba pracująca przy komputerze, aby chronić swoje oczy przed jego szkodliwym działaniem, powinna wyćwiczyć w sobie dobre nawyki. Szczególnie ważne jest pamiętanie o dobrym oświetleniu stanowiska pracy, właściwym ustawieniu monitora oraz kilkuminutowych przerwach w pracy. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od norm warto zwracać się do pracodawcy o stworzenie zgodnych z prawem warunków.

Firmy współpracujące

X