• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Obowiązkowe szkolenia BHP

21.01.2015

szkolenie-bhp-pracownikow

Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają warunki, jakie muszą być spełnione, aby pracownik mógł rozpocząć pracę na danym stanowisku. Jednym z tych warunków jest odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeszkolenia dotyczy wszystkich pracowników, nawet tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby reprezentujące pracodawcę. Kursy BHP prowadzone są jako szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionych osób, a także okresowe mające na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zapoznanie z nowymi przepisami.

Jak wygląda szkolenie BHP pracownika

Minimalny czas szkolenia to dziewięćdziesiąt minut. Tematyka szkoleń obejmuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo w miejscu pracy, które uszczegóławiane jest zgodnie z charakterem danego przedsiębiorstwa. Osoby wykonujące czynności na hali produkcyjnej muszą znać zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i maszyn, a także sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia awarii, nieprzewidzianych zdarzeń, a także wypadku przy pracy. Znajomość możliwych zagrożeń występujących w danym miejscu pracy zwiększy ostrożność pracowników i pozwoli im uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Stosowanie odzieży ochronnej, przestrzeganie higieny na stanowisku pracy, ochrona przed szkodliwymi substancjami to kolejny element szkolenia BHP.

Procedury BHP

Pracownicy powinni także zaznajomić się z procedurami oraz drogami ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia w miejscu pracy. Osoby zatrudnione w biurze są zaznajamiane ze szkodliwym wpływem na zdrowie urządzeń typu monitory, komputery oraz ze sposobami ochrony zdrowia. Wszyscy powinni znać podstawowe zasady postępowania w razie wystąpienia wypadku, a wybrani pracownicy udzielić pomocy przedlekarskiej potrzebującemu. Szkolenie z pierwszej pomocy wpływa na poczucie bezpieczeństwa pracowników i daje możliwość prawidłowej ich reakcji na nieszczęśliwy wypadek. Warto wiedzieć, że każdy pracodawca powinien mieć opracowaną instrukcję BHP, która będzie dostępna dla każdego pracownika. W stworzeniu takiej instrukcji pomagają firmy świadczące usługi szkoleń z zakresu BHP.

 

Dlaczego warto odbyć szkolenie BHP

Należy pamiętać, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim korzyść dla wszystkich osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Znajomość zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność unikania groźnych dla zdrowia i życia sytuacji sprawia, że miejsce pracy staje się przyjazne dla wszystkich. Minimalizuje to także liczbę wypadków, zwolnień lekarskich związanych z leczeniem poszkodowanych pracowników, a także kosztownych dla pracodawcy odszkodowań. Warto więc inwestować w dobre przeszkolenie pracowników, organizując nie tylko kursy wstępne, lecz także okresowe, które będą poruszać najważniejsze problemy danego przedsiębiorstwa. Zmiana negatywnych zachowań pracowników i nauczenie ich prawidłowych nawyków zwłaszcza w branżach, w których ryzyko wypadku jest największe to elementarna kwestia dla każdego przedsiębiorcy, który chce budować nowoczesną firmę o pozytywnym wizerunku.

Firmy współpracujące

X