• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Możliwość pracy w trakcie kwarantanny i izolacji domowej

11.12.2020

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii. W związku z obecną sytuacją może zdarzyć się, że pracownik zostanie skierowany na kwarantannę lub izolację, mimo, że nie obserwuje u siebie objawów choroby lub przechodzi ją stosunkowo łagodnie. W teorii taka osoba czuje się dobrze i jest zdolna do pracy, ale czy według prawa może ją wykonywać?

Kwarantanna a izolacja - różnice

Kwarantannie poddawane są osoby, które nie mają jeszcze pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, natomiast podejrzewa się, że mogą być zarażone – na przykład miały kontakt z osobą chorą lub obserwują u siebie charakterystyczne objawy. Izolacji natomiast poddawane są osoby z pozytywnym wynikiem na obecność wirusa. Jeśli przechodzą chorobę łagodnie lub bezobjawowo, mogą poddać się izolacji w warunkach domowych.

Wątpliwości pracodawców

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są poddani izolacji w warunkach domowych są traktowani jak osoby niezdolne do pracy. Co za tym idzie, mogą ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Czas epidemii trwa w naszym kraju już ponad pół roku. Przez ten okres zdarzały się sytuacje, że osoby przebywające na kwarantannie czuły się dobrze i same wykazywały chęć pracy z domu. W przypadku kwarantanny pracodawcy często zgadzali się na pracę zdalną. Wątpliwości budziła natomiast sytuacja, kiedy zarażony pracownik miał nałożoną przez sanepid izolację, przechodził chorobę w domu bezobjawowo lub z lekkimi objawami i chciał pracować. Pracodawcy nie wiedzieli, czy wyrażając zgodę na pracę, nie narażają tym samym zdrowia pracownika. Kwestie te wymagały prawnej regulacji.

Wprowadzone usprawnienia

Od 24 października w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) pojawiają się informacje o objęciu danej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Jest to podstawa do wypłaty świadczeń chorobowych. Do pracodawców informacje te docierają więc automatycznie.

Od dnia 29 listopada na mocy zmian wprowadzonych do tzw. Ustawy o Covid -19 pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej. Kolejne zmiany ustawy, obowiązujące od dnia 05 grudnia, umożliwiły pracę w formie zdalnej osobom poddanym obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

Należy spełnić jednak poniższe warunki:

  • Charakter pracy musi na to pozwalać
  • Pracownik musi mieć odpowiednie umiejętności techniczne i lokalowe
  • Pracownik musi zawnioskować o zgodę do pracodawcy a pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę w czasie kwarantanny i izolacji

Za pracę przysługuje pracownikowi pełne wynagrodzenie. Jeśli stan pracownika się pogorszy, powinien to zgłosić i przejść na zwolnienie lekarskie.

Podsumowując, nowelizacja „ustawy covidowej” to znaczne ułatwienie dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników. Jeśli czują się dobrze, mogą świadczyć pracę w trakcie kwarantanny lub izolacji i pobierać pełne wynagrodzenie, a nie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, tylko 80%.

Firmy współpracujące

X