• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Liczy się bezpieczeństwo Twoich pracowników

22.04.2015

obowiazki-pracodawcy-z-zakresu-bhp

Każdy szanujący się pracodawca chce, by jego pracownicy byli bezpieczni w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w firmach, w których pracownicy są narażeni na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub życia - dotyczy to np. zakładów produkcyjnych, w których obsługuje się maszyny o ruchomych, odkrytych częściach.

 

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczne warunki pracy może zapewnić odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych w firmie osób. Wyjaśnienie im, na czy polega zagrożenie i jakie są skutki nieprzestrzegania zasad BHP, może zapobiec ponad 80 procentom możliwych wypadków przy pracy. Szkolenia i kursy w BHP Center  mogą również przyczynić się do polepszenia warunków pracy, dzięki zauważeniu konieczności zamontowania nowych osłon, zabezpieczeń lub dzięki zmianie procedur wykonywania poszczególnych obowiązków.

 

Szkolenia BHP dla pracowników

Wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przybliżają również zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. W przypadku firm produkcyjnych pierwsza pomoc często jest niezbędna, by uchronić pracowników np. przed utratą kończyn lub palców u rąk. Inwestycja w szkolenie pracowników jest więc konieczna, by uchronić ich zdrowie i życie oraz by uniknąć w przyszłości problemów z inspekcją pracy lub innymi instytucjami zajmującymi się przestrzeganiem zasad BHP w przedsiębiorstwach. Koszt szkoleń dla pracowników jest bowiem o wiele niższy niż ewentualne kary czy koszty procesów sądowych.

Firmy współpracujące

X