• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kurs BHP dla pracodawców

24.10.2016

kurs-bhp-dla-pracodawcow

Nie tylko pracownicy są zobligowani do uczestnictwa w kursach BHP dla firm. Również sami pracodawcy mają obowiązek brać udział w okresowych szkoleniach.

mówi o tym art. 237 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Kurs BHP dla pracodawców dotyczy nie tylko właścicieli firm, ale również osób zarządzających pracownikami.

Czego dowiemy się na szkoleniu BHP?

    Podczas kilkunastogodzinnego szkolenia, omawiane są m.in. następujące zagadnienia:
  • Ocena zagrożeń i ryzyka wynikającego z tych zagrożeń, które występują w procesie pracy
  • Sposoby kształtowania bezpiecznych warunków pracy
  • Skuteczna ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
  • Zasady prawidłowego postępowania w momencie wystąpienia wypadku w pracy lub pożaru, awarii i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników

Podczas szkolenia dla pracodawców omawia się również aktualne przepisy prawa pracy, dotyczące przede wszystkim ochrony pracy kobiet i osób młodocianych oraz odpowiedzialności, jaka ciąży na pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów bhp.

Szkoleniowcy skupiają się również na rozwianiu wątpliwości kursantów, które dotyczą przede wszystkim interpretacji niektórych przepisów bhp. Omawiane przepisy dostosowuje się do potrzeb danej firmy, biorąc pod uwagę głównie specyfikę pracy w przedsiębiorstwie, a także rodzaj prowadzonej działalności.

Firmy współpracujące

X