• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kurs BHP dla firm z punktu widzenia pracownika

20.10.2016

Szkolenie BHP - BHP-CENTER.COM.PL

Dzisiejsi absolwenci uczelni wyższych zazwyczaj posiadają wiedzę z zakresu bhp, którą zdobyli podczas wykładów z przedmiotu "bezpieczeństwo i higiena pracy". Najczęściej wiedza ta jest dość ogólna, często wyrywkowa, a także z biegiem lat bywa zupełnie zapominana. W tej sytuacji trudno się dziwić, że nowo przyjęci pracownicy tak chętnie biorą udział w kursach bhp dla firm, które są organizowane w ich przedsiębiorstwach.

BHP w miejscu pracy

Bezpieczne warunki pracy i prawa oraz obowiązki pracownika, to dość obszerna wiedza, którą warto dostosować do konkretnego przypadku. Przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnej pracy na stanowisku pracy trzeba rozszerzyć jego podstawową wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, a także sprawdzić jego umiejętności, które mogą być przydatne na konkretnym stanowisku.

W związku z tym, wraz z awansowaniem pracownika należy ponownie przeszkolić go w zakresie BHP. Tym razem skupiając się na nowej wiedzy i umiejętnościach, których będzie potrzebował, by wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzone kursy BHP to przede wszystkim korzyści dla samego pracownika, ale też dla jego pracodawcy. Badania statystyczne jasno pokazują, że osoby odpowiednio przeszkolone i umiejące zastosować swoją wiedzę rzadziej ulegają wypadkom w pracy i najczęściej nie zmagają się z chorobami zawodowymi.

Firmy współpracujące

X