• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kilka słów na temat zakazu konkurencji.

28.05.2011

Zgodnie z art. 101^1 par. 1 kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca ma więc możliwość włączenia stosownego postanowienia do tekstu umowy o pracę, jednakże w myśl art. 101^1 kodeksu pracy zakaz konkurencji dla swojej ważności musi być zawarty w pisemnym zobowiązaniu pracownika.

Firmy współpracujące

X