• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Kilka słów na temat zakazu konkurencji.

28.05.2011

Zgodnie z art. 101^1 par. 1 kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca ma więc możliwość włączenia stosownego postanowienia do tekstu umowy o pracę, jednakże w myśl art. 101^1 kodeksu pracy zakaz konkurencji dla swojej ważności musi być zawarty w pisemnym zobowiązaniu pracownika.

Kilka słów na temat zakazu konkurencji.
ocena: 1, głosy: 1

Firmy współpracujące