• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Kierowcy – obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia BHP

27.09.2019

Praca za kierownicą to zajęcie wymagające skupienia oraz dobrego stanu fizycznego i psychomotorycznego osoby prowadzącej pojazd. Jakie badania lekarskie i szkolenia BHP musi odbyć kierowca przewozowy, a także osoby, które w swojej codziennej pracy jeżdżą pojazdami służbowymi? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Badania lekarskie

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien przejść lekarskie badania wstępne. W przypadku kierowców kluczowe jest badanie wzroku -  okulista powinien sprawdzić widzenie zmierzchowe kandydata, tzw. zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast.

Drugą ważną kwestią są badania psychologiczne, w trakcie których sprawdzana jest sprawność intelektualna i psychomotoryczna kierowców, ich odporność na stres oraz umiejętność funkcjonowania w trudnych sytuacjach.

Kiedy kandydat na kierowcę zostanie przez lekarza i psychologa dopuszczony do pracy, czekają go badania okresowe – powtarzane w takich samych odstępach czasu, czyli do ukończenia przez pracownika 60 lat – co 5 lat, natomiast po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni. Po powrocie z L4 kierowca musi przejść badania kontrolne, które mają na celu zweryfikowanie, czy nie utracił zdolności do wykonywania swojego zawodu.

 Obowiązki pracodawcy

To pracodawca kieruje pracownika na badania lekarskie, a także za nie płaci. Cena badania lekarskiego to koszt rzędu około 200 zł, badania psychologicznego – 150 zł.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić odpowiednią dokumentację, a także przechowywać przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopię świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Szkolenia BHP

Nowy pracownik w pierwszym dniu pracy powinien przejść szkolenie wstępne BHP. Następnie, do roku czasu od szkolenia wstępnego, pracodawca musi go oddelegować na odpowiednie szkolenie okresowe BHP.

To pracodawca określa, jaki rodzaj stanowiska pracy zajmuje zatrudniony przez niego kierowca.

Kierowcy są najczęściej klasyfikowani jako stanowiska robotnicze lub inne. Oznacza to, że pracownik musi przechodzić szkolenia okresowe BHP co 3 lub co 5 lat. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy pracownik jest narażony na czynniki niebezpieczne, na przykład przewozi towary sklasyfikowane jako niebezpieczne. Wtedy konieczne jest powtarzanie szkolenia okresowego BHP nie rzadziej niż raz w roku.

Dbanie o ważność szkoleń pracowników, przechowywanie dokumentacji poświadczającej ich odbycie oraz ponoszenie za nie kosztów – wszystko to leży w obowiązkach pracodawcy.

Nie zapominajmy o przedstawicielach handlowych

Grupa często pomijana przez pracodawców, to pracownicy kierujący pojazdem służbowym. Są to na przykład przedstawiciele handlowi. Ich obowiązki to nie tylko kontakt z klientem
i tzw. papierkowa robota. Sporą część dnia spędzają za kierownicą. Innym przykładem mogą być laboranci, którzy jeżdżą „w teren” pobierać próbki.

Z myślą o nich przygotowaliśmy na naszej platformie e-learningowej dedykowane szkolenia okresowe BHP - Internetowe szkolenie BHP dla przedstawicieli handlowych i innych pracowników kierujących pojazdem służbowym (https://online-center.pl/sklep/szkolenie-bhp-dla-pracownikow-kierujacych-pojazdem-sluzbowym/). Szkolenia te należy powtarzać co 5 lat.

 

Firmy współpracujące

X