• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Jaki rodzaj szkoleń BHP wybrać?

04.02.2015

Każdy pracownik, podejmując swoją pracę musi wielokrotnie w czasie swojej długoletniej pracy przechodzić odpowiednie szkolenie BHP.
Pierwsze szkolenie odbywa się już przed podjęciem pracy. Kurs BHP jest warunkiem koniecznym, by podjąć pracę. Bez szkolenia wstępnego pracownik nie może podjąć swojej pracy, co ma związek z poznaniem przez niego zagrożeń, jakie spotkać może w swoim miejscu pracy.

Kolejne szkolenia, jakie podejmuje pracownik, także wynikają z przepisów prawa. Są to szkolenia okresowe, które odbywają się w czasie pracy, a ich koszty pokrywane są przez pracodawcę.

Szkolenia dotyczą każdego zawodu i bezwzględnie każdego pracownika, niezależnie od rodzaju wykonywanej przez niego pracy. Podejmując pracę, każdy pracownik, w tym i praktykant, musi być przeszkolony z zakresu BHP i znać zagrożenia, jakie występują na jego stanowisku, a także mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy.

Dobrze, jeśli szkolenia BHP połączone są z innymi kursami. Jednym z takich przydatnych kursów jest kurs pierwszej pomocy, niezbędny w wielu sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Jest on przydatny nie tylko w pracy, ale i na co dzień, bowiem przydać może się w wielu sytuacjach życiowych.

Wracając do kwestii kursu BHP, obowiązek odbycia go spoczywa  nie tylko na samym pracowniku, ale i na pracodawcy. Także i on musi wykazać się znajomością przepisów. Stąd tak ważną kwestią jest znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika BHP, który przeprowadzi odpowiedni kurs.

Firmy współpracujące

X