• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Inspektor BHP - Zarobki w 2022 roku!

19.11.2021

Inspektor BHP

Jakie kwalifikacje należy posiadać, aby pracować na stanowisku inspektor ds. BHP? Na jakie wynagrodzenie można liczyć? Jak wygląda sytuacja kandydatów z branży BHP na rynku pracy? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszeń o pracę dla specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wciąż nie brakuje. Wymóg posiadania BHP-owca w firmie jest określony w przepisach. Stanowisko to musi być utworzone w przedsiębiorstwach, które zatrudniają więcej niż 100 osób - wtedy pracodawca ma obowiązek zatrudnienia inspektora BHP. Jeśli dana firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników, zadania należące do inspektora BHP może wykonywać pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba. Musi ona jednak posiadać właściwe kwalifikacje.

Kto może być inspektorem BHP?

Wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zawodzie wyróżniamy 5 stopni, różnicuje się je ze względu na wykształcenie oraz staż pracy w służbie BHP, są to: inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista. Aby zostać inspektorem ds. BHP, należy mieć zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wyższych szczebli - od starszego inspektora, poza technikiem należy mieć staż co najmniej 3 lat w służbie BHP, bądź też wyższe wykształcenie w tej dziedzinie. Można je uzyskać na studiach licencjackich, magisterskich bądź na studiach podyplomowych. Dodatkowo pracownik służby BHP powinien mieć ważne szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby BHP. Odnawia się je co 5 lat.

Specjalista ds. BHP powinien być wszechstronny. Wiedzę dotyczącą przepisów zdobędzie w technikum bądź na studiach, natomiast konkretne rozwiązania w dziedzinie bhp zależą już stricte od danej branży. Inaczej będą wyglądać oceny ryzyka zawodowego czy też instrukcje BHP na terenie zakładu przemysłowego, inaczej w korporacji. Dlatego też praca na tym samym stanowisku w różnych firmach będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Jakie zadania pełni inspektor ds. BHP w przedsiębiorstwie?

Główne obowiązki służby BHP to szeroko pojęte doradztwo. Inspektor BHP doradza pracodawcy w oparciu o posiadaną wiedzę oraz znajomość przepisów prawa. Inspektor BHP podlega pracodawcy. 22 zadania służby bhp są ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. u.1997.109.704 ze zm.). Do zadań tych należą między innymi:

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.

Średnia wysokość wynagrodzenia

Co drugi inspektor ds. BHP otrzymuje pensję od 3 400 do 5 300 brutto, natomiast, zgodnie z tym jak w ankietach odpowiadali respondenci, aż jedna czwarta osób piastujących te stanowiska ma jeszcze wyższe zarobki. Jeśli chodzi o umowę B2B - jest to przedział od 4 000, do nawet 8 000 złotych na rękę. Podane zarobki na tym stanowisku różnią się w zależności od branży oraz od stopnia - na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć główni specjaliści ds. BHP.

Posiadasz odpowiednie kwalifikacje? Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy dla starszych inspektorów i specjalistów BHP.

Firmy współpracujące