• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Czego dotyczą szkolenia wstępne?

10.11.2015

Znalezienie i rozpoczęcie pracy wiąże się z określonymi procedurami. Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek przejść zarówno szkolenie BHP, jak i szkolenie przeciwpożarowe. Szkolenie wstępne obejmuje poza tym kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, którego zaliczenie jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do pracy.


Niejednokrotnie zdarza się taka sytuacja, że pracownicy traktują szkolenia BHP jako przymus i nie angażują się zbytnio w trakcie ich trwania. Jest to z gruntu niewłaściwa postawa, ponieważ waga takiego szkolenia widoczna jest dopiero wtedy, gdy zdarzy się wypadek. To nie jest wówczas czas na szukanie pomocy. Trzeba wiedzieć, jak postąpić tu i teraz, bo za chwilę może być za późno na uratowanie komuś życia lub uchronienie go przed ciężkim kalectwem.

Szkolenia BHP - co od nich zależy

Szkolenia BHP trzeba traktować poważnie, bo od nich zależy znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie należy ich unikać, uchylać się przed nimi, a już na pewno opuszczać. Każdy ma obowiązek zaliczenia szkolenia, toteż jest rzeczą absolutnie słuszną, że bez tego nie ma możliwości podjęcia pracy. Beztroska mogłaby bowiem zakończyć się katastrofą.

Każdy nowo zatrudniony pracownik – niezależnie od wieku – musi mieć przede wszystkim świadomość wszystkich zagrożeń z jednej strony, z drugiej natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że jego postępowanie może mieć wpływ nie tylko na jego własne bezpieczeństwo, ale także współpracowników.

Firmy współpracujące

X