• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Co zawiera kurs pierwszej pomocy przedmedycznej?

20.10.2016

kurs-pierwsza-pomoc

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej są zróżnicowane pod względem omawianego materiału. Niektóre z nich są bardzo rozbudowane, a inne zawierają tylko podstawową wiedzę. W dzisiejszym artykule podpowiemy, co znajduje się w tej podstawowej opcji, czyli czego powinieneś nauczyć się na każdym kursie pierwszej pomocy.

Szczegółowy program podstawowego kursu pierwszej pomocy zawiera:

- Informacje, jak zbierać wywiad medyczny i rozmawiać z poszkodowanym

- Wiedzę dotyczącą tego, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, nie pogarszając stanu poszkodowanego, ani nie doprowadzając do powstania zakażeń

- Objaśnienia dot. ewakuacji osób nieprzytomnych i skutecznego wzywania służb ratunkowych

- Wyjaśnienie prawidłowego postępowania z osobą nieprzytomną i poprawnej oceny funkcji życiowych

Podczas kursu uczestnicy dodatkowo uczą się jak używać defibrylatora, jak postępować w przypadku krwotoku, zadławienia, podejrzenia zawału serca, czy jak zachować się podczas podejrzenia wstrząsu anafilaktycznego oraz w momencie wystąpienia ostrego bólu brzucha u poszkodowanego, który bardzo często jest wynikiem urazu.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej daje nie tylko wiedzę, ale również umiejętności, które pozwalają kursantom, by w momencie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu, mogli zadziałać szybko, instynktownie, poprawnie i niejako automatycznie.

Firmy współpracujące

X