• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Co wywołuje stres w miejscu pracy?

01.10.2018

stres-w-pracy
Jak zdefiniować stres w miejscu pracy? Są przecież zawody, w których napięć nie brakuje – mowa tu na przykład o strażakach, policjantach, położnych. Co uznaje się za sytuacje stresujące? Pracę na wysokościach, a może telefon od nieprzyjemnego klienta lub zbliżający się deadline projektu?

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy możemy znaleźć następującą definicję:
„Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.”

Zgodnie z definicją, stres może dotyczyć każdego stanowiska pracy i zależy od kondycji psychicznej pracownika oraz warunków panujących w danym momencie.

Grupy ryzyka

Kadra zarządzająca powinna zdawać sobie sprawę z tego, na których podwładnych zwracać szczególną uwagę. Pracownicy młodzi - z krótkim stażem, osoby, które nie mają odpowiednio dopasowanych predyspozycji do wykonywanych obowiązków, osoby o wrodzonej dużej wrażliwości, ale również te w podeszłym wieku – wszystkie wymienione grupy są bardziej podatne na stres zawodowy. Warto otoczyć je wsparciem, poświęcić czas na rozmowę, a w szczególności dbać o dobre relacje w zespole.

Choć nie o wszystkich sprawach prywatnych mówimy w pracy – kiedy dowiemy się, że nasz współpracownik ma problemy w domu, stracił osobę bliską lub znajduje się w trudnym momencie życia (np. w trakcie rozwodu) możemy domniemywać, że to przełoży się na pracę i sprawi, iż osoba taka będzie bardziej podatna na stres.

Przyczyny stresu w miejscu pracy

Jako główną przyczynę stresu podaje się najczęściej przeciążenie pracą. Może być to:
przeciążenie ilościowe – czyli zbyt duży natłok pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej;
przeciążenie jakościowe – występuje wtedy, kiedy pracownik w trakcie swojej zmiany musi być nieustannie czujny, a powierzone mu zadania są trudne i odpowiedzialne, ma więc świadomość, że nawet niewielki błąd może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje.

Destrukcyjne jest również niedociążenie jakościowe pracą. Zadania poniżej możliwości oraz wykonywanie prostych, powtarzalnych, monotonnych czynności również przyczynia się do zjawiska stresu zawodowego.
Szkodliwy dla pracownika jest także chaos informacyjny – brak jasności, jaka jest jego rola zawodowa, jakie dokładnie obowiązki ma wykonywać, czy jego zatrudnienie jest pewne i stabilne. Dlatego tak ważna w pracy jest komunikacja oraz przeszkolenie nowo zatrudnionych osób. Coraz więcej firm wprowadza profesjonalny, przemyślany onboarding. Nowi pracownicy dostają tzw. starter packi z kalendarzami, kubkami, torbami z logo firmy, ale również książki bądź materiały w formie elektronicznej, z których mogą czerpać wiedzę na temat przedsiębiorstwa, jego struktury, obowiązków osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Dlaczego warto przestrzegać zasad BHP

Na kondycję psychiczną pracowników negatywny wpływ mają również czynniki fizyczne, takie jak hałas, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, drażniące zapachy. Bardziej zestresowani mogą być pracownicy, w otoczeniu których występują niebezpieczne substancje – np. środki żrące i łatwopalne.

Właśnie dlatego niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad BHP – wprowadzenie ochrony przed hałasem, kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu czy odpowiednie zabezpieczenie substancji niebezpiecznych. Wszystko to zwiększy komfort i poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Firmy współpracujące

X