• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Co pracodawca powinien wiedzieć o BHP w pomieszczeniach biurowych?

08.09.2016

bhp-w-biurze-pracodawca
W Polsce coraz częściej spotykamy się z przekształcaniem magazynów, niewielkich pokojów lub inne niestandardowych pomieszczeń w biura. Dzieje się tak głównie w większych miastach, w których wynajęcie profesjonalnej przestrzeni, w nowym biurowcu jest bardzo drogie. Nie można się temu dziwić, w końcu nie każda firma potrzebuje reprezentacyjnego biura. Niektóre formy działalności gospodarczej tego nie wymagają.

Niestety, albo i stety, wszystkich przedsiębiorców obowiązuje przestrzeganie zasad BHP, bez względu na to, jakie pomieszczenie chcą zaadoptować na biuro. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymagania, na które należy zwrócić uwagę.

Bhp dla firm

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być dla każdego pracodawcy wzorcowym dokumentem. Dowiadujemy się z niego, co należy zapewnić podwładnym, jak wyposażyć pomieszczenie, by działać zgodnie z zasadami BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Bezpieczne warunki pracyw biurze

1. Biuro musi posiadać oświetlenie naturalne (okno) i sztuczne oraz odpowiednią temperaturę, dobrą wymianę powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią.

2. W biurze mogą znajdować się wyłącznie w pełni sprawne instalacje elektryczne i urządzenia, które nie stwarzają zagrożenia dla pracowników.

3. Pracownicy powinny mieć dostęp do wody nie tylko w celu ewentualnego gaszenia pragnienia, ale także w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub do celów higienicznych.

4. Biuro powinno zapewniać każdemu pracownikowi przynajmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez sprzęt, a także 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

5. W biurze należy oznakować progi występujące między pomieszczeniami lub je całkowicie zlikwidować.

6. Pracodawca powinien wykonywać pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Po więcej szczegółowych informacji odsyłamy do treści Rozporządzenia.

Firmy współpracujące