• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Co daje udział w szkoleniu BHP dla pracowników biurowych?

27.07.2016

Ergonomia Pracy BHP-CENTER

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych są najczęściej przeprowadzane w dużych miastach, w których co roku powstają nowe miejsca pracy. Uczestnicy takich kursów czasami dziwią się, że szkolenie BHP jest im potrzebne. Wydaje im się, że podczas pracy przy komputerze nie może stać się nic złego, nie ma żadnych zagrożeń, więc udział w takim szkoleniu jest po prosty zbędny. To duży błąd! Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach BHP i kiedy należy je powtarzać? O tym piszemy
w dzisiejszym artykule.

Co daje szkolenie BHP dla pracowników biurowych?

Trzeba podkreślić, że szkolenia BHP dla pracowników biurowych to nie tylko forma zaznajomienia ich z podstawowymi przepisami bhp i prawa pracy, które zawarte są w Kodeksie Pracy. To również objaśnianie regulaminu zakładu pracy, a także nauka podstaw przeprowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenia bhp — pierwszy krok do bezpiecznych, sprzyjających zdrowiu warunków pracy

Wbrew pozorom praca na stanowisku biurowym może być również niebezpieczna. Nie bez powodu większość firm zabrania wnoszenia gorących napojów na salę pracowniczą, szczególnie w otwartych kubkach. To samo dotyczy spożywania posiłków przy stanowisku pracy. Szkolenie bhp objaśnia pracownikom jakich zasad należy przestrzegać, by ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku w pracy. Udział w szkoleniu BHP wyrabia w pracownikach pozytywne odruchy, jeśli chodzi o zachowanie postawy ciała zgodnej z zasadami ergonomii, a także nawyku cyklicznego odchodzenia od komputera przynajmniej na kilka minut. Według obecnie obowiązującego prawa, osoba pracująca przy komputerze powinna przerwać pracę związaną z obsługą monitora ekranowego na 5 minut po każdej godzinie pracy przy monitorze.

Kiedy pracownicy powinni odbyć okresowe szkolenie bhp?

Podczas nabywania oraz ćwiczenia dobrych nawyków w miejscu pracy bardzo ważna jest regularna aktualizacja wiedzy. W tym celu pracownicy odbywają okresowe szkolenia z zakresu bhp.

  • Zarząd, kierownicy, brygadziści, osoby nadzorujące przechodzą szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na pięć lat.
  • Pracownicy wykonujący prace administracyjno - biurowe odbywają okresowe szkolenie raz na sześć lat. Pierwsze okresowe szkolenie powinno odbyć się już
    w pierwszym roku ich pracy.
  • Robotnicy wykonujący prace fizyczne, zatrudnieni na budowach oraz w halach produkcyjnych odbywają szkolenie okresowe bhp co najmniej raz na trzy lata.

Podsumowanie

Wstępne, jak i szkolenia okresowe bhp są bardzo istotne dla zachowania bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Program kursu powinien obejmować najważniejsze zagadnienia dla danej branży, w której pracują uczestnicy. Bez tego ochrona zdrowia oraz kreowanie pozytywnych nawyków w miejscu pracy byłoby niemożliwe. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat kursów bhp zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.

Firmy współpracujące

X