• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Budownictwo, opieka zdrowotna, górnictwo oraz handel - branże, które w 2020 roku skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy

13.01.2020

W grudniu 2019 Rada Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2020 r., który przedstawił Główny Inspektor Pracy - Wiesław Łyszczek. Jakie są główne cele programu?

  1. Zakłady zajmujące się obróbką mięsa - kampania „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”

PIP zamierza skontrolować pracodawców, którzy dostosowywali firmy do standardów prawa, a także podmioty, które nie przystąpiły do programu lub odstąpiły od jego realizacji.

  1. Budownictwo

Budownictwo to branża, w której występuje bardzo dużo zagrożeń i często dochodzi do wypadków przy pracy, dlatego też PIP poświęca jej sporo uwagi. W 2020 roku pod lupą znajdzie się przestrzeganie przez pracodawców przepisów BHP podczas prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

  1. Zakłady opieki zdrowotnej

PIP skontroluje zakłady opieki zdrowotnej pod kątem zagrożeń dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania leków cytostatycznych.

  1. Górnictwo

Górnictwo to kolejna branża, w której zagrożenie wypadkami zbiorowymi i ciężkimi jest bardzo duże. Główny Inspektor pracy zapowiedział, że w 2020 roku PIP przyjrzy się nieprawidłowościom, które na kopalniach mogą skutkować zagrożeniem zdrowia i życia pracowników.

  1. Przestrzeganie prawa pracy

PIP zamierza kontrolować poprawność umów o pracę, rozliczanie czasu pracy i nadgodzin w korporacjach, a także przestrzeganie zakazu handlu w niedzielę.

Z roku na rok cudzoziemcy stanowią w Polsce coraz większy odsetek pracowników, dlatego też pod lupą znajdą się agencje pracy.

Od października 2018 roku obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. PPK jest wciąż dla pracodawców nowością, dlatego w bieżącym roku PIP chce zweryfikować, czy pracodawcy dobrze spełniają obowiązek odkładania pieniędzy na kontach pracowników.

Podsumowując, w 2020 roku pracodawców czeka blisko 72 tysiące kontroli. Poza wizytacjami, PIP będzie prowadzić działania prewencyjne oraz różnego rodzaju kampanie
w mediach i szkołach, aby zwiększyć świadomość społeczną.

Więcej o programie na 2020 rok można przeczytać na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/106615,glowny-inspektor-pracy-przedstawil-program.html

 

Firmy współpracujące

X