• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

BHP w każdej firmie

28.10.2014

Obowiązkowe szkolenia BHP
Obowiązek ustawowy nakłada na każdą firmę konieczność przeprowadzenia kursów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym celem takich kursów jest takie wyszkolenie pracowników, by byli świadomi, jakie powinny być bezpieczne warunki pracy na ich stanowisku.

Szkolenia prowadzą profesjonalni specjaliści od spraw bezpieczeństwa, którzy posiadają niezbędne certyfikaty i doświadczenie na poziomie operacyjnym. Potrafią przygotować odpowiedni profil szkolenia i przeprowadzić je sprawnie oraz skutecznie.
Pierwsza pomoc
Niezbędnym etapem szkoleniowym, zwłaszcza w firmach produkcyjnych i usługowych, jest szkolenie pierwsza pomoc, które daje uczestnikom podstawowe informacje z zakresu udzielania pomocy ofiarom nagłych wypadków.

W przypadku miejsc pracy, których dotyczy ten typ szkolenia, bierze się pod uwagę specyfikę danej firmy i występujące w niej zagrożenia. To właśnie na przykładach związanych z danym miejscem pracy, omawia się zarówno same zasady pierwszej pomocy, jak i ewentualne problemy dotyczące ich zastosowania.

Szkolenia BHP Center
Firma BHP Center zapewnia szeroką gamę szkoleń dla pracowników. Oprócz standardowych szkoleń BHP i pierwszej pomocy, oferuje również usługi PPoż oraz bieżącą obsługę BHP firm.

Najnowsze rozwiązania informatyczne umożliwiają również udział w szkoleniach on-line, na platformie e-learnigowej. Skierowane są one do kadry administracyjno-biurowej i inżynieryjno-technicznej. Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń w języku angielskim.

Firmy współpracujące