• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

BHP przy obsłudze żurawi – najważniejsze informacje, o których powinieneś wiedzieć

08.07.2019

Koniec 2018 roku był bardzo ważny szczególnie dla operatorów żurawi wieżowych oraz szybkomontujących. Resort opublikował w tym czasie nowe rozporządzenie dotyczące bhp przy obsłudze tych maszyn. Zmieniła się podstawa prawna, dzięki której kontroluje się warunki pracy operatorów. Dokument wszedł w życie w lutym 2019 roku. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje w tym temacie. Przeczytaj i sprawdź.

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na operatora żurawia

Nowy dokument dokładnie określa, jakie wymagania musi spełnić kandydat na operatora żurawia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nowy obowiązek pracodawcy: udostępnienie instrukcji podczas prac w warunkach kolizyjnych

Do obowiązków pracodawcy, który zatrudnia operatora żurawia należy udostępnienie instrukcji podczas prac w warunkach kolizyjnych, dokumentu określającego bezpieczeństwo prac transportowych oraz informacji o zasadach ewakuacji z kabiny żurawia. Pracownicy powinni zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami i regułami przed rozpoczęciem zmiany. 

Pracodawca udostępnia również instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych oraz instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia. Zobligowany jest również opracować instrukcję dla określonego terenu, która pozwoli na podjęcie prac transportowych ładunku przy użyciu więcej niż jednego żurawia. 

Obowiązki operatora oraz sygnalisty żurawia 

Zarówno operator, jak i sygnalista podczas robót mają jasno porozumiewać się między sobą za pomocą specjalnego urządzenia komunikacyjnego. W razie jego awarii, pracownicy kontaktują się dzięki sygnałom ręcznym – szczegóły są opisane w załączniku nr 1 §22 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Sygnalista powinien korzystać z odzieży odblaskowej lub wyróżniającej się na tle grupy robotników  – dzięki niej operator może bez trudu go rozpoznać nawet na znacznej wysokości. Co więcej, sygnalista określa drogę przenoszonego ładunku, obserwuje go w trakcie transportu i wydaje odpowiednie polecenia. W przypadku niebezpiecznej sytuacji ostrzega załogę przed zagrożeniem oraz wstrzymuje transport.

Książka dyżurów prowadzona dla każdego żurawia oddzielnie

Nowe przepisy wprowadziły również obowiązek prowadzenia książki dyżurów dla każdego żurawia. Książka dyżurów prowadzona jest przez operatorów. Pozwala na przekazanie informacji dotyczących stanu technicznego żurawia, zaistniałych awarii czy przyczyn dotyczących konieczności wstrzymania pracy żurawia. Każdy operator przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek zapoznać się z zapisami wprowadzonymi do książki dyżurów. 

Operator żurawia może odmówić wykonania zadania w kilku przypadkach

Według nowego rozporządzenia, operator żurawia ma prawo powstrzymać się od pracy w kilku konkretnych sytuacjach. O swojej decyzji powiadamia przełożonego lub osobę, która została wyznaczona do nadzorowania czy kierowania budową. Poniżej przedstawiamy trzy sytuacje, w której osoba kierująca żurawiem może odmówić wykonania polecenia. 

Ważna informacja!

Rozporządzenie określa bhp przy obsłudze żurawi wieżowych oraz szybkomontujących. Nie dotyczy jednak maszyn pracujących na platformach wiertniczych – ani ruchomych, ani stałych. 

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie wniosło wiele nowości dla pracodawców oraz pracowników zajmujących się obsługą żurawi. Mamy nadzieję, że napisany przez nas artykuł okaże się pomocny podczas wprowadzania koniecznych zmian na budowie. Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad bhp w różnych branżach? Odwiedzaj regularnie naszego bloga! Zapraszamy do lektury.

Firmy współpracujące

X