• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Bezpieczne warunki pracy

24.06.2015

Artykuł 207 § 2 kodeksu pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek chronienia zdrowia oraz życia pracowników, poprzez zapewnienie im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W przypadku firm, w których zostało zatrudnionych ponad stu pracowników istnieje obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Załodze mniej licznej wystarczy powierzenie wszelkich obowiązków BHP wyznaczonemu pracownikowi. Służba BHP dla firm pełni funkcje zarówno doradcze, jak i kontrolne w zakresie ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Bezpieczne warunki pracy bezpośrednio wynikają z odpowiedniej organizacji pracy, przestrzegania ogólnych norm bezpieczeństwa oraz konkretnych przepisów, również w zakresie higieny pracy. Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia wykonywania wszelkich decyzji, nakazów i zarządzeń, które zostają wydane przez stosowne organy nadzoru nad warunkami pracy. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie organy, jak Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, ale także społeczny inspektor pracy.

Bezpieczne warunki pracy można gwarantować dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu wszystkich nowych pracowników. Kursy BHP powinny także objąć przełożonych pracowników, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie pracy, w tym zasad higieny i bezpieczeństwa na konkretnych stanowiskach. Warto dodać, że należy regularnie wdrażać przepisy w oparciu o wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki i nauki. Znajomość przepisów oraz norm bezpośrednio związanych z pracą stanowi podstawę bezpiecznej organizacji nie tylko samej pracy, ale i stanowisk pracy. Dlatego też, należy przeprowadzać solidne i systematyczne kursy BHP.

Firmy współpracujące