• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Bezpieczeństwo i higiena w firmie

22.10.2014

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków, w których będą mogli wykonywać swoje obowiązki. Wymaga to przestrzegania wszystkich przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca powinien organizować pracę w sposób, który będzie zapewniał pracownikom odpowiednie warunki. Musi także zapewnić przestrzeganie wszystkich regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów, które są z tym związane. Spełnienie wszystkich wymagań, które obowiązują pracodawców, jest trudne i wymaga nie tylko bardzo dobrej organizacji, ale również doskonałej znajomości wszystkich przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego obsługa BHP firm cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Zaletą powierzenia zadań w tym zakresie zewnętrznemu usługodawcy jest gwarancja prawidłowego spełnienia wszystkich wymogów oraz odciążenie pracowników, którzy mogą skoncentrować się na realizowaniu podstawowych celów firmy.

Nadzór BHP jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm. Usługi tym zakresie można znaleźć praktycznie wszędzie, także w takim mieście jak Kraków. W związku z dużymi wymaganiami, które są nakładane na pracodawców w zakresie bezpieczeństwa, popularność tego typu usług raczej nie spadnie.

Firmy współpracujące