• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

ATEX - co to takiego?

19.03.2015
Pewne warunki pracy stwarzają realne ryzyko wystąpienia wybuchu, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnego wypadku, Unia Europejska opracowała dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej, których postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca 2003 roku. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.CZYM JEST ATEX? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX (Atmosphere Ecplosible), kryją się dwie niezwykle istotne dyrektywy unijne, dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich - dyrektywa 94/9/WE - ATEX 100a, dotyczy wymogów wprowadzenia do obrotu aparatury sterującej, zabezpieczającej i regulacyjnej, która ma być przeznaczona do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem, oraz urządzeń i systemów ochrony z przeznaczeniem do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.Dyrektywa 1999/92/WE - ATEX 137 jest z kolei niezwykle istotna z punktu widzenia pracowników zakładu, w którym występują strefy zagrożone wybuchem. Jej regulacje dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób, które pracują i przebywqją we wspomnianych strefach.SZKOLENIA ATEX - DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE? Szkoelnia ATEX dotyczą ochrony przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Adresowane są do wszystkich osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, w tym do kadry menadżerskiej, kadry technicznej i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do spełnienia, w podstawowym zakresie, zaleceń norm normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Należy zaznaczyć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z pierwszej pomocy, które powinno być przeprowadzone oddzielnie, warto więc zdecydować się na usługi uznanej firmy, jak BHP-Center, która posiada kompleksową ofertę szkoleń.

Firmy współpracujące