• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

ATEX - co to takiego?

19.03.2015

Pewne warunki pracy stwarzają realne ryzyko wystąpienia wybuchu, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnego wypadku, Unia Europejska opracowała dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej, których postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca 2003 roku. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

CZYM JEST ATEX?
Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX (Atmosphere Ecplosible), kryją się dwie niezwykle istotne dyrektywy unijne, dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich - dyrektywa 94/9/WE - ATEX 100a, dotyczy wymogów wprowadzenia do obrotu aparatury sterującej, zabezpieczającej i regulacyjnej, która ma być przeznaczona do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem, oraz urządzeń i systemów ochrony z przeznaczeniem do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa 1999/92/WE - ATEX 137 jest z kolei niezwykle istotna z punktu widzenia pracowników zakładu, w którym występują strefy zagrożone wybuchem. Jej regulacje dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób, które pracują i przebywqją we wspomnianych strefach.

SZKOLENIA ATEX - DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?
Szkoelnia ATEX dotyczą ochrony przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Adresowane są do wszystkich osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, w tym do kadry menadżerskiej, kadry technicznej i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do spełnienia, w podstawowym zakresie, zaleceń norm normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex.
Należy zaznaczyć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z pierwszej pomocy, które powinno być przeprowadzone oddzielnie, warto więc zdecydować się na usługi uznanej firmy, jak BHP-Center, która posiada kompleksową ofertę szkoleń.

Firmy współpracujące

X