• E-learning E-learning
  • +48 22 299 59 89
  • Wybierz miasto: Warszawa
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu nakłada na pracodawcę art. 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931), natomiast ocena ryzyka zagrożeniem wybuchem musi zostać wykonana zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). Dotyczy to wszystkich obiektów, gdzie magazynuje się lub stosuje substancje, które w kontakcie z powietrzem mogą generować atmosfery wybuchowe, a szczególnie takich branż jak:

  • magazyny substancji łatwopalnych;
  • stacje paliw;
  • stolarnie;
  • lakiernie;
  • elektrownie i inne.

Specjaliści BHP Center w Warszawie przygotują specjalnie dla Ciebie ocenę ryzyka i zagrożenia wybuchem. Wykonamy taką ocenę zarówno w Twoich budynkach, jak i na zewnątrz, opracujemy graficzną dokumentację klasyfikacyjną, wyznaczymy strefy zagrożenia wybuchem, a także zidentyfikujemy czynniki, które mogą przyczynić się do zapłonu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X