• E-learning E-learning
  • +48 22 299 59 89
  • Wybierz miasto: Warszawa
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Szkolenia pierwsza pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiane są czynności, które wykonuje się, gdy dojdzie do urazu lub wypadku. Dzięki takiemu działaniu można nie tylko zminimalizować szkody zdrowotne, ale również ratować życie jeszcze przed przybyciem fachowej pomocy.

Dzięki szkoleniom BHP Center w Warszawie zdobędziesz wiedzę, a także praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tak gruntownie przygotowany, będziesz wiedział, w jaki sposób postępować, gdy dojdzie do zagrożenia zdrowia lub życia innych ludzi.

Nasza kompleksowa oferta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dedykowana jest pracownikom wszystkich grup zawodowych, ale określone zajęcia są dostosowywane również do specyfiki danej branży i występujących w niej zagrożeń.

Szkolenia BHP Center w Warszawie prowadzą najwyższej klasy specjaliści i praktycy w zakresie pierwszej pomocy. To m.in. doświadczenia ratownicy medyczni. Dzięki temu uczestnicy szkoleń poznają praktyczne metody postępowania w sytuacjach zagrożenia, a nie tylko suchą teorię.

W czasie zajęć dydaktycznych korzystamy również z prezentacji multimedialnych, używamy fantomów szkoleniowych i pokazujemy działanie defibrylatora AED. Reakcje uczestników są sprawdzane w symulowanych scenariuszach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń.

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz odbyć przez internet!

Firmy współpracujące

X