• E-learning E-learning
  • +48 22 299 59 89
  • Wybierz miasto: Warszawa
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenia pierwsza pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiane są czynności, które wykonuje się, gdy dojdzie do urazu lub wypadku. Dzięki takiemu działaniu można nie tylko zminimalizować szkody zdrowotne, ale również ratować życie jeszcze przed przybyciem fachowej pomocy.

Dzięki szkoleniom BHP Center w Warszawie zdobędziesz wiedzę, a także praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tak gruntownie przygotowany, będziesz wiedział, w jaki sposób postępować, gdy dojdzie do zagrożenia zdrowia lub życia innych ludzi.

Nasza kompleksowa oferta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dedykowana jest pracownikom wszystkich grup zawodowych, ale określone zajęcia są dostosowywane również do specyfiki danej branży i występujących w niej zagrożeń.

Szkolenia BHP Center w Warszawie prowadzą najwyższej klasy specjaliści i praktycy w zakresie pierwszej pomocy. To m.in. doświadczenia ratownicy medyczni. Dzięki temu uczestnicy szkoleń poznają praktyczne metody postępowania w sytuacjach zagrożenia, a nie tylko suchą teorię.

W czasie zajęć dydaktycznych korzystamy również z prezentacji multimedialnych, używamy fantomów szkoleniowych i pokazujemy działanie defibrylatora AED. Reakcje uczestników są sprawdzane w symulowanych scenariuszach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Terminy szkoleń

Szkolenie pierwsza pomoc Warszawa
Data: 28.10.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Warszawa

Łucka 13, 00-842 Warszawa
Szkolenie pierwsza pomoc w formie wideokonferencji
Data: 09.11.2020
Godzina: 10:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet
Szkolenie pierwsza pomoc Warszawa
Data: 09.12.2020
Godzina: 9:00

Miejsce: Warszawa

ul. Łucka 13, Warszawa

Firmy współpracujące

X