• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Warszawa
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931) nakłada obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem” na tych przedsiębiorców, w których zakładzie pracy występuje zagrożenie wybuchem.

Wszędzie tam, gdzie używane w procesach produkcyjnych i technologicznych pyły, gazy, pary lub włókna tworzą z powietrzem niebezpieczne mieszaniny, które grożą wybuchem, konieczne jest opracowanie wspomnianego powyżej dokumentu. Dotyczy to głównie:

  • stacji paliw;
  • elektrowni;
  • obiektów przechowujących substancje łatwopalne;
  • lakierni;
  • stolarni i innych obiektów.

Dzięki pomocy BHP Center w Warszawie szybko i łatwo wywiążesz się z obowiązku nałożonego przez przepisy prawne. Nasi doświadczeni, wysokiej klasy specjaliści przygotują specjalnie dla Ciebie „Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”. Korzystając z naszych usług, masz pewność, że przygotowana dokumentacja jest poprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X