• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Katowice
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931), każdy zakład pracy, w którym znajdują się stanowiska pracy zagrożone wybuchem, jest zobowiązany opracować „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”.

Taka dokumentacja jest potrzebna, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i mienia oraz zminimalizować zagrożenie wybuchem lub jego skutki. Zagrożeniem mogą być zarówno gazy, pyły, pary, jak i włókna, które w kontakcie z powietrzem tworzą mieszaniny o silnych właściwościach wybuchowych. Z tego typu zagrożeniem spotykamy się najczęściej w takich obiektach, jak stacje paliw, lakiernie, stolarnie, elektrownie itp.

Specjaliści BHP Center w Katowicach przygotują dla twojego zakładu pracy „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, który będzie spełniał wszystkie wymagane parametry i informacje. Dodatkowo ocenimy profesjonalnie stopień zagrożenia w Twojej firmie i przygotujemy ewentualne zalecenia, które podniosą bezpieczeństwo.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X