• E-learning E-learning
  • +48 32 888 50 36
  • Wybierz miasto: Katowice
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Usługi PPOŻ w Katowicach

Bezpieczeństwo zakładu pracy i pracujących tam osób zależy w dużej mierze od przestrzegania zasad BHP, ale również od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Praca i stanowiska pracy powinny być tak organizowane, aby ograniczać maksymalnie ryzyko zaprószenia ognia. Gdy jednak dojdzie już do tak tragicznego zdarzenia, jak pożar, ograniczanie strat materialnych, a przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi zależy często od wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie ppoż. Chodzi tu m.in. o umiejętność posługiwania się sprzętem gaśniczym, identyfikację zagrożenia, odpowiednie postępowanie w walce z żywiołem itp.

BHP Center w Katowicach oferuje szereg różnych szkoleń ppoż., które umożliwią zdobycie przez pracowników niezbędnej wiedzy w zakresie działań przeciwpożarowych, na przykład organizacja ochrony ppoż., organizacja ewakuacji ludzi i mienia firmowego, zapobieganie pożarom, używanie sprzętu gaśniczego itp. Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych.

Pracownik, który ukończył nasz kurs ppoż. może zostać wyznaczony do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony ppoż. i może zostać wyznaczony do nadzorowania ewakuacji ludzi oraz mienia.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Terminy szkoleń

Szkolenie PPOŻ Katowice w formie wideokonferencji
Data: 10.06.2022
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet

Cena: 90 zł

Firmy współpracujące

X