• E-learning E-learning
  • +48 32 888 50 36
  • Wybierz miasto: Katowice
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Usługi PPOŻ w Katowicach

Bezpieczeństwo zakładu pracy i pracujących tam osób zależy w dużej mierze od przestrzegania zasad BHP, ale również od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Praca i stanowiska pracy powinny być tak organizowane, aby ograniczać maksymalnie ryzyko zaprószenia ognia. Gdy jednak dojdzie już do tak tragicznego zdarzenia, jak pożar, ograniczanie strat materialnych, a przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi zależy często od wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie ppoż. Chodzi tu m.in. o umiejętność posługiwania się sprzętem gaśniczym, identyfikację zagrożenia, odpowiednie postępowanie w walce z żywiołem itp.

BHP Center w Katowicach oferuje szereg różnych szkoleń ppoż., które umożliwią zdobycie przez pracowników niezbędnej wiedzy w zakresie działań przeciwpożarowych, na przykład organizacja ochrony ppoż., organizacja ewakuacji ludzi i mienia firmowego, zapobieganie pożarom, używanie sprzętu gaśniczego itp. Nasze szkolenia przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych.

Pracownik, który ukończył nasz kurs ppoż. może zostać wyznaczony do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony ppoż. i może zostać wyznaczony do nadzorowania ewakuacji ludzi oraz mienia.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X