• E-learning E-learning
  • +48 32 888 50 36
  • Wybierz miasto: Katowice
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to bardzo ważny dokument, który pomaga zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe wybranych obiektów. Obowiązek przygotowania takiego dokumentu została określona w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi zostać przygotowana i wdrożona przez właścicieli lub zarządców obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej (na przykład urzędy, kina), zamieszkania zbiorowego (na przykład hotele, pensjonaty), hal produkcyjnych i magazynowych, a także budynków inwentarskich.

Tego rodzaju instrukcja musi zostać przygotowana dla każdego budynku lub zakładu pracy podlegającego rozporządzeniu ministra, musi uwzględniać aktualne przepisy ppoż., powinna zawierać dokumentację graficzną, a także musi zostać opracowana przez osobę, która posiada do tego odpowiednie kompetencje.

BHP Center w Katowicach oferuje przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przez wysokiej klasy specjalistów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X