• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Katowice
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

Wszędzie tam, gdzie magazynowane lub używane są materiały i substancje mogące grozić wybuchem, konieczne jest dokonanie oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) w art. 4 ust. 4 (ocena ryzyka wybuchu) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w art. 37 ust. 1 (ocena zagrożenia wybuchem).

Wysokiej klasy specjaliści BHP Center w Katowicach przygotują taką ocenę specjalnie dla Twojego zakładu pracy. Dokonamy analizy zagrożenia w budynkach i na zewnątrz, wyznaczymy strefy zagrożenia wybuchem, opracujemy dokładną dokumentację graficzną.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X