1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

W tych zakładach pracy, gdzie używa się substancji łatwopalnych, a także wybuchowych (również w kontakcie z powietrzem), należy dokonać oceny ryzyka zagrożeniem wybuchem (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz ocenę ryzyka wybuchu (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Nie musisz jednak dokonywać takiej oceny samodzielnie. Wystarczy, że skorzystasz z usług BHP Center w Rzeszowie. Nasi specjaliści dokonają oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującym prawem w budynkach Twojej firmy i na zewnątrz, a także wyznaczą strefy zagrożone wybuchem, zidentyfikują czynniki niebezpieczne, a także wykonają kompleksową dokumentację.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X