1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

W tych zakładach pracy, gdzie używa się substancji łatwopalnych, a także wybuchowych (również w kontakcie z powietrzem), należy dokonać oceny ryzyka zagrożeniem wybuchem (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz ocenę ryzyka wybuchu (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Nie musisz jednak dokonywać takiej oceny samodzielnie. Wystarczy, że skorzystasz z usług BHP Center w Rzeszowie. Nasi specjaliści dokonają oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującym prawem w budynkach Twojej firmy i na zewnątrz, a także wyznaczą strefy zagrożone wybuchem, zidentyfikują czynniki niebezpieczne, a także wykonają kompleksową dokumentację.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X