1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Naucz się reagować we właściwy sposób, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie drugiego człowieka. Nie bądź obojętny! Nie bądź bezradny! Dzięki umiejętności udzielania pierwszej pomocy, możesz skutecznie pomóc drugiej osobie.

Pamiętaj, często liczą się minuty, zanim na miejsce zdarzenia przyjedzie pogotowie ratunkowe!

Już dziś skorzystaj ze szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych w Rzeszowie, przygotowanego przez BHP Center. Nasi doświadczeni instruktorzy przekażą praktyczna wiedzę, w jaki sposób prowadzić akcję ratunkową zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. W czasie zajęć uczestnicy będą brali udział w części teoretycznej i praktycznej kursu, używając między innymi fantomów i defibrylatorów AED.

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Zadławienia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy amputacjach.
 • Urazy kręgosłupa.
 • Postępowanie ratownicze przy oparzeniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Omdlenie.
 • Napad drgawkowy
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Apteczka pierwszej pomocy.

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz odbyć przez internet!

Firmy współpracujące

X