Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Polityka prywatności BHP CENTER

1. Informacje ogólne

W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje o tym, w jaki sposób BHP Center Sp. Z o. o. i BHP Center Szkolenia SP. Z o. o. (działające jako podmioty powiązane osobowo – dalej BHP Center) przetwarza Państwa dane osobowe. Aby umożliwić Państwu dostęp do portalu BHP CENTER oraz różnych funkcji portalu, konieczne jest uzyskanie i przetwarzanie przez nas niektórych kategorii Państwa danych osobowych. Również gdy zamawiają Państwo od nas szkolenia, przetwarzamy dane osobowe niezbędne do dokonania zakupu i dostarczenia zamawianego szkolenia oraz w niezbędnym zakresie przekazujemy te dane osobowe firmom świadczącym dla nas usługi hostingu strony oraz administracji strony . Dane zamówienia są również gromadzone i przetwarzane dla własnych celów marketingowych BHP CENTER. Jednocześnie informujemy, że dane nie są przekazywane dla celów marketingowych innych podmiotów.

2. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation) jest:

BHP CENTER SP. Z O. O.
Bonarka for Business – Budynek D, piętro I
Puszkarska 7i
30-644 Kraków
NIP: 6793093777

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W kolejnych ustępach określone zostały cele, dla których przetwarzane są dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania, które ten proces regulują.

3.1. Dane logowania

Przy każdym dostępie do portalu BHP CENTER dane dotyczące korzystania przekazywane są przez przeglądarkę internetową i gromadzone w plikach protokołów, tzw. plikach logowania (tzw. Logów). Zapisywane przy tej okazji rekordy danych zawierają następujące informacje: datę i godzinę odwiedzin, nazwę wyświetlanej strony, adres IP, referencyjny adres URL (źródłowy URL, z którego trafili Państwo na nasze strony internetowe), przekazaną ilość danych, czas pobierania oraz informacje o produkcie oraz wersji używanej przeglądarki. Adresy IP użytkowników po zakończeniu korzystania z naszych strony są usuwane.

Rekordy danych z plików logowania służą do rozpoznawania, ochrony i śledzenia ewentualnych ataków na nasze strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych logowania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci zarządzania zasobami serwera, podtrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania stron internetowych BHP Center oraz wypełnianie ustawowych obowiązków administratora danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia oferty BHP CENTER

Poprzez naszą stronę internetową mają Państwo możliwość dokonania zapytania ofertowego na wycenę proponowanych przez nas usług. W związku z tym BHP CENTER przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail. do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez BHP CENTER oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez BHP CENTER (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zakupów online

BHP CENTER umożliwia Państwu odpłatne zamawianie na naszych stronach szkoleń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji wyżej wymienionej umowy, a w szczególności w celu realizacji Państwa zamówienia, zapisu na szkolenie, kontroli wiarygodności płatniczej klientów, dokonywania płatności i obsługi ewentualnych reklamacji. W powyższym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

W celu realizacji umowy lub dokonania rozliczenia, Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy lub dokonania rozliczenia i jedynie wówczas, kiedy wcześniej udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody. W ramach realizacji Państwa zamówienia pracujący dla nas podwykonawcy (grupa przelewy24.pl w przypadku płatności online) mogą otrzymać dane konieczne do wykonania zlecenia.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia i rozliczenia również w celu przygotowania dla Państwa indywidualnie dopasowanych ofert.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia lub jego rozliczenia, podstawą prawną powyższego jest wykonanie umowy. Aby przesyłać Państwu indywidualnie dopasowane oferty, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług).

3.4. Przetwarzanie danych zgłoszonych na szkolenia pracowników w przypadku zakupów online.

Ponieważ w przypadku zamówienia online szkolenia BHP dla swoich pracowników klient po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia odsyła do nas na adres szkolenia@bhp-center.pl w specjalnym formularzu otrzymanym w potwierdzeniu zamówienia dane zgłaszanych pracowników powierza nam przetwarzanie danych osobowych jego pracowników. W związku z tym administrator i podmiot przetwarzający mają obowiązek podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia podpisywana jest w formie elektronicznej na co zezwala Art. 28 ust. 9 RODO. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępna podczas wypełniania formularza zamówienia na stronie. Klient aby dokonać zamówienia ma obowiązek zapoznania się z umową oraz jej zaakceptowania zaznaczając odpowiednie pole. Bez tego nie będzie możliwe dokonanie zamówienia. Szczegóły dotyczące przetwarzania i przechowywania powierzanych nam danych osobowych zawarte są w niniejszej umowie.

3.5. Nawiązanie kontaktu

W ramach portalu BHP CENTER istnieje kilka możliwości nawiązania kontaktu z nami: mailowo, telefonicznie, listownie, poprzez formularz kontaktowy. W momencie, gdy nawiązują Państwo kontakt z nami, przetwarzamy te dane osobowe, które udostępnią nam Państwa dobrowolnie w ramach nawiązania kontaktu i tylko w celu kontaktu z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą i która wysłała zapytanie, koniecznych do zawarcia umowy z tą osobą.

3.6. Marketing

Jako klienci naszego portalu mogą Państwo sporadycznie otrzymać e-mailem informacje o polecanych szkoleniach, na przykład szkoleń w zakresie zmian w prawie pracy, konferencji BHP, szkoleń darmowych dla naszych klientów. W tym przypadku wykorzystujemy podany przez Państwa przy składaniu zamówienia adres e-mail w celu reklamy własnych produktów lub usług.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej formy polecania produktów, wysyłając stosowny e-mail na adres e-mail szkolenia@bhp-center.pl lub klikając link, znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail z polecanymi produktami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Okres przechowywania danych osobowych

BHP CENTER. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym BHP CENTER jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez BHP CENTER. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o polecanych szkoleniach, na przykład szkoleń w zakresie zmian w prawie pracy, konferencji BHP, szkoleń darmowych dla naszych klientów.) BHP CENTER będzie wykorzystywać Państwa dane do celów tworzenia przez BHP CENTER tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

5. Pliki cookies – informacje ogólne

Na swoich portalach, BHP CENTER używa plików cookies (ciasteczka), w celu kształtowania stron w atrakcyjny sposób oraz aby umożliwić korzystanie z określonych ich funkcji. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze. Większość z używanych plików cookies jest usuwana z Państwa twardego dysku (tzw. cookies sesyjne) po zakończeniu sesji w danej przeglądarce. Dzięki plikom cookies z dowolnej strony BHP CENTER możemy oferować Państwu m.in. dostęp do koszyka zakupów, w którym mogą Państwo sprawdzić, jakie artykuły się w nim znajdują i jaka jest aktualna wartość Państwa zamówienia.

Inne rodzaje plików cookies pozostają zapisane w Państwa komputerze i umożliwiają rozpoznanie Państwa podczas kolejnej wizyty na stronie BHP CENTER (tzw. trwałe pliki cookies, niezależne od sesji). Trwałe pliki cookies służą do bardziej przyjaznego użytkownikowi, efektywniejszego i bezpieczniejszego kształtowania oferty i ułatwień w obsłudze strony internetowej. Dzięki tym plikom BHP CENTER ma, na przykład, możliwość pokazywania w portalu dokładnie tych informacji, które mogą Państwa zainteresować czy dowiedzieć się, które miejsca na stronie internetowej wymagają poprawy. Tego typu pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie jednego roku.

Nasze pliki cookies gromadzą w tym celu m.in. następujące informacje: ID sesji, hash koszyka, ostatnio oglądaną stronę BHP CENTER.

Podstawą prawną przetwarzania informacji na temat naszych użytkowników poprzez pliki cookies jest wykonanie umowy i nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na bardziej przyjaznym użytkownikowi i bezpiecznym kształtowaniu serwisu BHP CENTER.

Oczywiście, mogą Państwo w taki sposób skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookies BHP CENTER nie były zapisywane na twardym dysku komputera. Informujemy jednocześnie, że po zablokowaniu plików cookies istnieje możliwość, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach.

Funkcja pomocy na pasku menu w większości przeglądarek internetowych zawiera informacje dotyczące odmowy akceptacji nowych plików cookies, ustawień dotyczących otrzymywania powiadomień o nowych plikach cookies oraz usuwania wszystkich pobranych plików tego typu oraz blokady komputera przed umieszczaniem plików cookies.

W tym celu proszę wykonać następujące czynności:

Internet Explorer:

 • W menu „Narzędzia” proszę wybrać punkt „Opcje internetowe”.
 • Proszę kliknąć zakładkę „Ochrona danych”.
 • Teraz mogą Państwo skonfigurować ustawienia zabezpieczeń Internetu. Proszę wybrać w tym miejscu, które pliki cookies komputer ma akceptować, a które odrzucać.
 • Klikając „OK”, zapisują Państwo wybrane ustawienie.

W Firefox:

 • W menu „Narzędzia” proszę wybrać punkt „Ustawienia”.
 • Proszę kliknąć „Ochronę danych”.
 • Korzystając z rozwijanej listy, proszę wybrać punkt „Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika”.
 • Teraz mogą Państwo wybrać, czy pliki cookies mają być akceptowane, jak długo komputer ma je przechowywać i ustawić wyjątki dla stron, z których pliki cookies mają być akceptowane.
 • Klikając „OK”, zapisują Państwo wybrane ustawienie.

W Google Chrome:

 • Proszę kliknąć menu Chrome na pasku symboli przeglądarki.
 • Proszę wybrać „Ustawienia”.
 • Proszę wybrać „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 • Proszę kliknąć „Ochrona danych” w „Ustawieniach treści”.
 • W kategorii „Cookies” mogą Państwo dokonać następujących ustawień dotyczących plików cookies:
  • Usuwaj pliki cookies
  • Automatycznie blokuj wszystkie pliki cookies
  • Automatycznie kasuj pliki cookies i dane ze stron internetowych po zakończeniu sesji w przeglądarce
  • Dopuść wyjątki dla cookies z określonych stron lub domen

6. Narzędzia analizy i technologie internetowe

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze wszystkimi narzędziami analizy i technologiami internetowymi jest prawnie uzasadniony interes BHP CENTER dotyczący analizy aktywności na stronach internetowych i zachowań użytkowników BHP CENTER związanych z używaniem i surfowaniem, jak również prawnie uzasadniony interes BHP CENTER, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanej, dostosowanej do zainteresowań użytkowników reklamy.

6.1. Google Analytics

Portal BHP CENTER wykorzystuje narzędzie Google Analytics – usługę analizy sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies (ciasteczek) – plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają korzystanie przez Państwa ze stron internetowych. Generowane przez pliki cookies informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej z reguły przekazywane są na serwer Google w USA i są na nim przechowywane. Na naszych stronach aktywowaliśmy tzw. anonimizację IP; oznacza to, że Państwa adres IP jest uprzednio skracany przed zapisem przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazany zostaje przez Google na serwer w USA i dopiero tam zostaje skrócony.

Na zlecenie operatora portalu BHP CENTER Google wykorzysta informacje, aby poddawać analizom Państwa sposób korzystania ze strony, tworzyć raporty dotyczące aktywności w Internecie. Przekazywany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę i skracany przed zapisem adres IP nie jest zestawiany z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies. Zaznaczamy jednak, że po zablokowaniu plików cookies istnieje możliwość, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookies, a dotyczących sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie znajdującego się pod podanym linkiem dodatku (plug-in) i zainstalowanie go: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6.2. Google Adwords

Nasza strona korzysta z usługi Google Adwords. Google AdWords jest internetowym programem reklamowym dostarczanym przez Google Inc.

W ramach usługi Google AdWords korzystamy z funkcji remarketingu. Remarketing pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę. Są to na przykład użytkownicy, którzy odwiedzili naszą witrynę, ale niczego w niej nie kupili. Remarketing pomaga nam nawiązać z nimi ponowny kontakt poprzez wyświetlenie im trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używają.

Zastosowanie plików Cookies przez Google można wyłączyć, klikając poniższe łącze, pobierając dostępną pod nim wtyczkę przeglądarki i instalując ją: www.google.com/settings/ads/plugin.

Bardziej szczegółowe informacje o remarketingu Google oraz o deklaracji ochrony danych Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads/ .

6.3. Hotjar

Hotjar to narzędzie, które tworzy mapy kliknięć, bada jak bardzo użytkownicy są zaangażowani na stronie (pod kątem jej przewijania). Ale to nie wszystko – potrafi także nagrywać ich zachowania. Wszystko to z podziałem na użytkowników dekstopowych oraz mobilnych (osobno prezentowany jest też ruch na tabletach). To narzędzie pomaga nam dostosowywać naszą stronę do potrzeb użytkowników, czyli na przykład umieścić jakiś przycisk tam, gdzie wymaga tego użytkownik.
Z polityką prywatności tego narzędzia możesz zapoznać się tutaj:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Masz także możliwość zablokowania śledzenia:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

7. Dodatki społecznościowe

Na naszej stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stosujemy wtyczki społecznościowe portali Facebook i YouTube, aby za pośrednictwem tych portali zwiększyć swoją popularność. Stojący za tym cel marketingowy należy traktować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodnie z zasadami ochrony danych spoczywa na dostawcy danej usługi.

Cel i zakres gromadzenia danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez poszczególnych dostawców oraz związane z tym prawa użytkownika i możliwości ustawień zmierzających do ochrony sfery prywatnej opisane są w odpowiednich informacjach dostawcy o ochronie danych.

Wczytywanie wtyczki można całkowicie wyłączyć za pomocą dodatku do przeglądarki, np. SkriptBloker „NoScript”, dostępnego pod: noscript.net .

8. Proces rekrutacyjny

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby rekrutacji, obowiązują następujące zasady:

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji konkretnego i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
 • Decydując się na umieszczenie zdjęcia w CV, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na potrzeby konkretnej lub przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Umieszczając adres email i/lub numer telefonu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu kontaktu z Państwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na potrzeby konkretnej lub przyszłych rekrutacji.
 • Dane osobowe gromadzone w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji będziemy przetwarzać do momentu jego zakończenia. O zakończeniu rekrutacji i usunięciu danych poinformujemy Państwa drogą mailową. Po tym okresie dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Z kolei dane osobowe przetwarzane w oparciu o dobrowolnie otrzymaną zgodę na przyszłe rekrutacje, będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Cofnięcia zgody można dokonać pisząc do nas informację w tej sprawie na maila szkolenia@bhp-center.pl
 • Pani/Pana dane będą przekazywane naszym dostawcom: usług hostingowych w celu ich przechowywania (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane będziemy wykorzystywali:
  – do przeszukania bazy kandydatów i analizy ich profili w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną  (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 •  Prosimy o umieszczanie w CV następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest BHP CENTER Sp. z o.o. BHP CENTER SZKOLENIA Sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie: https://www.bhp-center.com.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce Polityka Prywatności”

9. Prawa użytkowników

Jeżeli chcą Państwo dochodzić swoich praw, proszę skierować odpowiedni wniosek w formie pisemnej do działu obsługi klienta na adres szkolenia@bhp-center.pl lub listownie na adres BHP CENTER SP Z O. O. ul Rydlówka 5 lok 210, 30-363 Kraków. W takim przypadku proszę zapewnić nam możliwość identyfikacji Państwa osoby poprzez udzielenie niezbędnych informacji.

Prawo do informacji: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji dotyczących danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych: Mają Państwo także prawo w każdym momencie sprostować swoje dane osobowe lub je usunąć, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku błędów BHP CENTER natychmiast sprostuje zapisane dane osobowe, gdy tylko otrzyma od Państwa stosowną informację. Dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, m.in. w przypadku ich dezaktualizacji lub niezgodnego z prawem uzyskania czy przetwarzania . Nie zostaną usunięte dane osobowe, które są niezbędne BHP CENTER do dalszego wykonywania czynności lub do realizacji praw i roszczeń BHP CENTER, a także te dane, które musi przechowywać na podstawie ustawowych terminów retencji danych. Jeżeli dane nie zostały usunięte jedynie ze względu na ustawowy termin retencji danych, ich przetwarzanie będzie ograniczone bez potrzeby składania odrębnego wniosku z Państwa strony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnosić o ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: Mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania przez BHP CENTER Państwa danych. Wskutek sprzeciwu BHP CENTER zakończy przetwarzanie Państwa danych, chyba że zgodnie z przepisami ustawowymi wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, ze względu na interes prawny innej osoby czy instytucji.

Sprzeciw wobec przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej: Mogą Państwo także w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Nie dotyczy to jednak danych koniecznych do realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Po otrzymaniu sprzeciwu BHP CENTER nie będzie już wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać Państwa danych do innych celów niż tylko realizacja składanych przez Państwa zamówień i zakończy bezpośrednie przesyłanie reklam.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie „uzasadnionego interesu”: Dodatkowo przysługuje Państwu prawo złożenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie „uzasadnionego interesu”. Wskutek sprzeciwu BHP CENTER zakończy przetwarzanie Państwa danych, chyba że zgodnie z przepisami ustawowymi wykaże konieczność dalszego ich przetwarzania ze względu na interes prawny innej osoby czy instytucji.

Cofnięcie zgody: Jeżeli udzielili Państwo zgody BHP CENTER na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu właściwego w zakresie ochrony danych osobowych: Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu właściwego w zakresie ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo w tym celu zwrócić do organu właściwego w zakresie ochrony danych osobowych z właściwością dla Państwa miejsca zamieszkania lub do centralnego organu administracji państwowej, a także do organu właściwego dla naszej siedziby.

10. Dane do kontaktów pełnomocnika ds. ochrony danych

W zakresie informacji i wniosków dotyczących ochrony danych osobowych działa nasz własny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, do którego można zwrócić się pisząc na adres: szkolenia@bhp-center.pl.

 

Firmy współpracujące

X