1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 209 1. § 1 i art. 237 11a w § 1 pkt 3, pracodawca powinien wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Aby jednak tak się stało, pracownik musi zostać wcześniej odpowiednio przeszkolony. Warto podkreślić, że to pozwoli nie tylko wprowadzić w życie zapisy prawne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Nie wolno zapominać, że w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie, liczy się każda minuta działania ratującego poszkodowanego, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, BHP Center przygotowało dla firm w Rzeszowie i okolicy szkolenie z pierwszej pomocy. Opracowaliśmy program dydaktyczny kursu, który obejmuje m.in. podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznego prowadzenia akcji ratunkowej, ocena stanu przytomności i dobranie odpowiedniej pozycji bezpiecznej poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie ratownicze przy porażeniach prądem, oparzeniach, złamaniach, krwotokach itd.

Zapraszamy!

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz odbyć przez internet!

Firmy współpracujące

X