1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 209 1. § 1 i art. 237 11a w § 1 pkt 3, pracodawca powinien wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Aby jednak tak się stało, pracownik musi zostać wcześniej odpowiednio przeszkolony. Warto podkreślić, że to pozwoli nie tylko wprowadzić w życie zapisy prawne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Nie wolno zapominać, że w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie, liczy się każda minuta działania ratującego poszkodowanego, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, BHP Center przygotowało dla firm w Rzeszowie i okolicy szkolenie z pierwszej pomocy. Opracowaliśmy program dydaktyczny kursu, który obejmuje m.in. podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznego prowadzenia akcji ratunkowej, ocena stanu przytomności i dobranie odpowiedniej pozycji bezpiecznej poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie ratownicze przy porażeniach prądem, oparzeniach, złamaniach, krwotokach itd.

Zapraszamy!

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz odbyć przez internet!

Terminy szkoleń

Szkolenie Pierwsza Pomoc Rzeszów w formie wideokonferencji
Data: 08.03.2024
Godzina: 10:00

Miejsce: Komunikator

Komunikator Teams

Cena: 150 zł

Szkolenie Pierwsza Pomoc Rzeszów w formie wideokonferencji
Data: 05.04.2024
Godzina: 10:00

Miejsce: Komunikator

Komunikator Teams

Cena: 150 zł

Szkolenie Pierwsza Pomoc Rzeszów w formie wideokonferencji
Data: 10.05.2024
Godzina: 10:00

Miejsce: Komunikator

Komunikator Teams

Cena: 150 zł

Firmy współpracujące

X