1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (dokument ATEX) powinien być opracowywany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931) przez te zakłady pracy, gdzie znajdują się stanowiska pracy zagrożone wybuchem. Często z taką sytuacją mamy do czynienia w lakierniach, stolarniach, na stacjach paliw, w elektrowniach itp., czyli wszędzie tam, gdzie różne substancje (np. pyły, gazy, włókna itp.) tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Specjaliści BHP Center w Rzeszowie przygotują dla Twojej firmy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który będzie zawierał listę stref zagrożonych wybuchem, opis środków ochronnych ograniczających skutki wybuchu, terminy przeglądów środków ochronnych i inne wymagane w rozporządzeniu ministra parametry.

Już dziś zamów u nas przygotowanie dokumentu ATEX.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X