1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (dokument ATEX) powinien być opracowywany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931) przez te zakłady pracy, gdzie znajdują się stanowiska pracy zagrożone wybuchem. Często z taką sytuacją mamy do czynienia w lakierniach, stolarniach, na stacjach paliw, w elektrowniach itp., czyli wszędzie tam, gdzie różne substancje (np. pyły, gazy, włókna itp.) tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Specjaliści BHP Center w Rzeszowie przygotują dla Twojej firmy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który będzie zawierał listę stref zagrożonych wybuchem, opis środków ochronnych ograniczających skutki wybuchu, terminy przeglądów środków ochronnych i inne wymagane w rozporządzeniu ministra parametry.

Już dziś zamów u nas przygotowanie dokumentu ATEX.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X