1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Usługi PPoż – Kursy przeciwpożarowe

BHP Center w Rzeszowie świadczy kompleksowe usługi ppoż. dla przedsiębiorstw z różnych branż. Zapewniamy organizację ogólnych i specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Warto pamiętać, że pracownicy posiadający duża wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie ppoż. oznaczają dla firmy większe bezpieczeństwo innych pracowników i mienia. Od ich zachowania zależy często powodzenia akcji ratunkowej do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.

BHP Center proponuje także specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i szkolenia ATEX dla wszystkich tych przedsiębiorstw, w których występuje zagrożenie atmosferą wybuchową i gdzie używa się substancji łatwopalnych.

Proponujemy także usługi ppoż. w zakresie przygotowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem, a także sporządzenia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Świadczymy także usługi w zakresie konserwacji i dystrybucji sprzętu gaśniczego najlepszych producentów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz odbyć przez internet!

Terminy szkoleń

Szkolenie PPOŻ Rzeszów w formie wideokonferencji
Data: 10.06.2022
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet

Cena: 90 zł

Firmy współpracujące

X