• E-learning E-learning
  • +48 61 623 31 90
  • Wybierz miasto: Poznań
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

Przygotowujemy kompleksowe analizy, a także dokumentację oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem dla całych zakładów pracy, jak również dla wybranych urządzeń.

Konieczność przygotowania tego rodzaju dokumentacji wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931), a także z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem dokonuje się wszędzie tam, gdzie magazynuje się lub wykorzystuje się substancje, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe i mieszaniny wybuchowe (np. w stolarniach, lakierniach, na stacjach paliw, w elektrowniach itp.).

Doświadczeni specjaliści BHP Center w Poznaniu opracują dokumentację oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem dla instalacji i obiektów, wyznaczą strefy zagrożenia wybuchem, wskażą i podpowiedzą, jak wyeliminować zagrożenia, a także zaktualizują dokumentację wcześniej wykonaną.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X