• E-learning E-learning
  • +48 61 623 31 90
  • Wybierz miasto: Poznań
Uwaga - zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy czy w okresie epidemii należy wykonywać szkolenia BHP i badania medycyny pracy.

Obsługa BHP firm w Poznaniu

BHP Center zajmie się kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby bhp. Zatrudniając nas gwarantują Państwo swojej firmie:

  • fachową obsługę naszych specjalistów, którą otrzymają Państwo od momentu podpisania umowy,
  • zaoszczędzenie pieniędzy nawet do 70% – o tyle mniej będzie kosztowało zatrudnienie firmy zewnętrznej w porównaniu do przeszkolenia lub wyuczenia zawodu bhp obecnego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko,
  • ciągłość świadczenia usług – dzięki posiadaniu kadry specjalistów zapewnimy Państwa firmie ciągłość świadczenia usług, czego nie gwarantuje etatowy pracownik, w którego przypadku należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
  • elastyczne warunki umowy – BHP Center daje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Wszystko to bez konsekwencji finansowych. Dzięki temu, gdy nie spełnimy Państwa oczekiwań zerwanie umowy będzie dużo łatwiejsze niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • usługę outsourcingową, dzięki której nie będziecie musieli Państwo tworzyć nowego stanowiska pracy. W naszej siedzibie wykonamy wykonamy całą dokumentację, którą przekażemy Państwu w postaci segregatora wraz z niezbędnymi załącznikami.

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają się:

  • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • prowadzenie rejestrów wypadków prz pracy i chorób zawodowych

Pracodawco! Powierz zadania służby BHP firmie BHP CENTER.

Zadania, które nam Państwo powierzacie przedstawione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Firmy współpracujące

X