• E-learning E-learning
 • +48 61 623 31 90
 • Wybierz miasto: Poznań
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Konferencje

„Prawo pracy i umowy zlecenia 2017”

Specjalnie dla przedsiębiorców, pracodawców i osób zatrudnionych opracowaliśmy kompleksowe szkolenie z zakresu prawa pracy. Wydarzenie to wyposaży Was w praktyczną wiedzę z zakresu dotychczasowych i zaktualizowanych przepisów. W trakcie szkolenia poznacie również formułę umów zleceń na 2017 rok i dowiecie się, co świeżego wprowadza na rynek pracy nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Program szkolenia – zagadnienia
Prawo pracy w praktyce:

 • prace interwencyjne a ograniczenie ilości umów na czas określony w kontekście zmian w Kodeksie Pracy z 2016 roku,
 • unormowanie uprawnień rodzicielskich na umowie o pracę w świetle modyfikacji przepisów w 2016 roku,
 • ogół zmian w prawie pracy wprowadzonych w 2017 roku,
 • metody i skutki zawierania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • obowiązki pracodawcy a uprawnienia pracowników,
 • możliwość modyfikowania warunków pracy zapisanych w umowie poprzez aneksywypowiedzenia zmieniające,
 • przyznane stanowisko zgodne z zakresem czynności pracownika (karta stanowiskowa),
 • okoliczności udzielania i starania się o urlop wypoczynkowy,
 • regulacja prywatnych wyjść zatrudnionych w godzinach pracy,
 • przygotowanie zatrudnionego do pracy – organizacja badań lekarskich, szkolenia BHP i stworzenie oceny ryzyka zawodowego.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i formuła umowy na zlecenie w 2017 roku:

 • wysokość i komponenty wynagrodzenia minimalnego,
 • osoby objęte minimalną stawką godzinową,
 • umowy cywilnoprawne uwzględnione w znowelizowanej ustawie,
 • ewidencja lub potwierdzanie przepracowanych godzin,
 • miesięczna wynagrodzenie na umowie zleceniu a obowiązek realizacji wypłaty minimalnej stawki godzinowej (dokładny rejestr godzin wykonywanego zlecenia / usługi),
 • możliwość zastępstwa pracownika na umowie zleceniu a stawka godzinowa i skrupulatna ewidencja przepracowanych godzin
 • umowy na zlecenie, do których nie ma konieczności prowadzenia dokumentacji czasu pracy,
 • unormowanie charakteru umów zleceń między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • zależność między pracownikiem tymczasowym a obowiązki pracodawcy tzw. użytkownika w kontekście wypłacania wynagrodzenia minimalnego,
 • konstrukcja umowy zlecenia skierowanej do opiekunów wycieczek, kolonii, zimowisk,
 • odpowiedzialność spoczywająca na pracodawcach zatrudniających zleceniobiorców a kontrolowanie wypłacania minimalnej stawki przez organy państwowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie.

Firmy współpracujące

X