• E-learning E-learning
 • +48 22 299 59 89
 • Wybierz miasto: Warszawa
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Konferencje

„Prawo pracy i umowy zlecenia 2017”

Program szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zapraszamy na szkolenie tematyczne w zakresie prawa pracy. W trakcie spotkania zapoznamy się z istniejącymi oraz wprowadzonymi w 2017 roku przepisami i zastanowimy się nad ich praktycznym zastosowaniem. Ponadto poruszymy kwestię nowelizacji ustawy dotyczącej wynagrodzenia minimalnego dla pracowników oraz w konsekwencji zaakcentujemy zmiany w formule umowy na zlecenie.

W pierwszym segmencie szkolenia związanym z modyfikacjami w zakresie prawa pracy w 2017 roku będziemy analizować następujące zagadnienia:

 • umowa na czas określony a prace interwencyjne w kontekście zmian w 2016 roku,
 • umowa o pracę a uprawnienia rodzicielskie nawiązując do zmian w Kodeksie Pracy z 2016 roku,
 • umowa o pracę a obowiązek określenia stanowiska i zakresu czynności pracownika,
 • „aneks” i  „wypowiedzenie zmieniające” jako możliwości edytowania umowy o pracę,
 • obowiązki pracodawcy a uprawnienia pracownika w obrębie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • wyjścia prywatne zatrudnionych w godzinach pracy,
 • zasady udzielania i konsekwencje odmowy urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązek przygotowania zatrudnionego do pracy – odbycie badań lekarskich, szkolenia BHP oraz poddanie ocenie ryzyka zawodowego.

W drugim segmencie szkolenia poświęcimy uwagę kwestii nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w 2017 oraz obecną formułę pracy na umowę zlecenie. Oto lista omawianych zagadnień:

 • wysokość i składowe wynagrodzenia minimalnego na 2017 rok,
 • jednostka objęta stawką minimalną według istniejących przepisów,
 • umowy cywilnoprawne uwzględnione w znowelizowanej ustawie,
 • obowiązek ewidencjonowania lub potwierdzania godzin pracy,
 • kształt umowy zlecenia między dwiema osobami prywatnymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub jedną fizyczną i jedną prowadzącą działalność w świetle nowych przepisów,
 • kontrola egzekwowania przepisów przez organy państwowe,
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych za zleceniobiorców i świadczących usługi,
 • relacja między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą – użytkownikiem wobec nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu,
 • możliwość i warunki zastępstwa osoby wykonującej zlecenie / świadczącej usługi,
 • zdefiniowanie kształtu umowy zlecenia, jeśli nie występuje potrzeba ewidencjonowania ani potwierdzania godzin pracy,
 • forma umowy na zlecenia dla opiekunów wycieczek, kolonii, zimowisk.

Jeśli chcecie zgłębić tajniki prawa pracy, już dzisiaj zarezerwujcie czas i zapiszcie się na szkolenie. Podzielimy się z Wami cenną wiedzą i z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Nie może Was tam zabraknąć.

Firmy współpracujące

X